CHUYÊN MỤC

PHÒNG, CHỐNG COVID TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI
Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết...

HỘI THAO NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH GIA LAI LẦN THỨ II NĂM 2018

Từ ngày 05/9 đến ngày 08/9/2018 Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội thao ngành Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai lần thứ II...

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM

Kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính (28/8/1945) đến nay, Ngành GTVT Việt...

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIA LAI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính được Sở giao thông vận tải xác định là nhiệm...

THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÁC MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), Chi đoàn Hội LHPN tỉnh phối hợp...

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

Quyền tiếp cận thông tin là quyền cơ bản của con người được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người của...

TUYÊN TRUYỀN CÁC TTHC TRÊN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ CÁC TTHC THAM GIA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA

Triển khai văn bản số 5215/BGTVT , ngày 18/5/2018 Bộ Giao thông vận tải về triển khai sử dụng phần mền dịch vụ công trực...

KẾT QUẢ CCHC QUÝ II NĂM 2018