CHUYÊN MỤC

PHÒNG, CHỐNG COVID TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI
Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

HƯỚNG DẪN “LUỒNG XANH” VẬN TẢI ƯU TIÊN CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, VẬN CHUYỂN CÔNG NHÂN, CHUYÊN GIA ĐƯỢC LƯU THÔNG THÔNG SUỐT TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN ÁP DỤNG CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG

 

THỦ TỤC ĐỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬN HỖ TRỢ COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT 68

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động...

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Ngày 17/6/2021, Bộ TT&TT có Quyết định 874/QĐ-BTTTT ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Theo đó...

KẾT QUẢ CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2021, Sở đã...

CUỘC THI TÌM KIẾM NGÔI SAO KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO EDTECH VIETNAM 2021

với thông điệp “Chia sẻ tri thức – Kết nối cộng đồng – Cổ vũ sáng tạo"...

DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19, SỬ DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ VÀ GIÁM SÁT Y TẾ

Danh sách này sẽ được ngành Y tế có thẩm quyền cập nhật khi có sự thay đổi theo thực tế phát sinh; Danh sách này có thể xem bằng 1...

KẾT QUẢ CCHC QUÝ I NĂM 2021

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2021, Sở đã...