Liên kết website

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG MỘT PHẦN

STT TÊN DỊCH VỤ ĐỊA CHỈ ĐĂNG TẢI DỊCH VỤ
01 Đổi giấy phép lái xe https://dichvucong.gplx.gov.vn/faces/registration/home.xhtml

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG TOÀN TRÌNH

TT Nhóm dịch vụ Tên dịch vụ Địa chỉ đăng tải dịch vụ
  Cấp, đổi GPLX  Đổi GPLX do Ngành Giao thông vận tải cấp https://dvc4.gplx.gov.vn/
1 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào  cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào  cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải)  http://qlvt.mt.gov.vn/
2  
 
Cấp lại giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) khi Giấy phép liên vận Việt – Lào
 
- Cấp lại giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) khi Giấy phép liên vận Việt – Lào hết hạn.
- Cấp lại giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) khi Giấy phép liên vận Việt – Lào bị hư hỏng.
- Cấp lại giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) khi Giấy phép liên vận Việt – Lào bị mất.
 http://qlvt.mt.gov.vn/
3 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp , hợp tác xã trên lãnh thổ Lào. Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp , hợp tác xã trên lãnh thổ Lào.  http://qlvt.mt.gov.vn/
 
 
 
4
 
 
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào khi giấy phép liên vận Việt- Lào hết hạn hoặc bị hư hỏng, mất mát
- Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào khi giấy phép liên vận Việt- Lào hết hạn .
- Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào khi giấy phép liên vận Việt- Lào do bị hư hỏng.
-Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào khi giấy phép liên vận Việt- Lào do mất mát.
 http://qlvt.mt.gov.vn/
5 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành đối với phương tiện của Lào lưu trú tại Việt Nam. Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành đối với phương tiện của Lào lưu trú tại Việt Nam.  http://qlvt.mt.gov.vn/
6 Cấp giấy phép vận tải liên vận Việt Nam – Campuchia đối với phương tiện phi thương mại.  bao gồm : Xe công vụ thuộc sở hữu của các đối tượng gồm: xe của cơ quan Đảng, Quốc hội và Chính phủ; các cơ quan Trung ương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Các cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ; Xe của các cơ quan ngoại giao: Các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Việt Nam; Xe của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đoàn thể; các tổ chức sự nghiệp ở Trung ương và địa phương; (trừ các đối tượng có trụ sở đóng tại thành phố Hà Nội). Xe do doanh nhân ngoại quốc tự lái: phương tiện sử dụng bởi người có hộ chiếu của nước thứ ba cấp (hộ chiếu không phải của Việt Nam hoặc Campuchia..)  
- Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện phi thương mại.
- Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện phi thương mại do hết hạn..
- Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thương mại do hư hỏng.
- Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thương mại do mất mát.
- Cấp giấy phép vận tải cho xe công vụ.
 
 http://qlvt.mt.gov.vn/
7 Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia. Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia.  http://qlvt.mt.gov.vn/
8 Gia hạn Giấy phép liên vận và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện Campuchia, Lào Gia hạn Giấy phép liên vận và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện Campuchia, Lào  http://qlvt.mt.gov.vn/
9 Chấp thuận khai thác tuyến hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam – Campuchia- Lào.    Chấp thuận khai thác tuyến hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam – Campuchia- Lào.  http://qlvt.mt.gov.vn/
10 Cấp giấy phép liên vận Campuchia – Lào - Việt Nam (sau đây viết tắt là CLV)  đối với phương tiện phi thương mại    Cấp giấy phép liên vận Campuchia – Lào - Việt Nam (viết tắt là CLV) đối với phương tiện phi thương mại
 
http://sgtvt.gialai.gov.vn/
http://117.3.101.237:88/
11 Cấp lại giấy phép liên vận Campuchia – Lào - Việt Nam (sau đây viết tắt là CLV)  đối với phương tiện phi thương mại - Cấp lại giấy phép liên vận Campuchia – Lào - Việt Nam (viết tắt là CLV) đối với phương tiện phi thương mại do hết hạn.
- Cấp lại giấy phép liên vận Campuchia – Lào - Việt Nam (viết tắt là CLV) đối với phương tiện phi thương mại do hư hỏng.
- Cấp lại giấy phép liên vận Campuchia – Lào - Việt Nam (viết tắt là CLV) đối với phương tiện phi thương mại do mất mát.
http://sgtvt.gialai.gov.vn/
http://117.3.101.237:88/
12 Cấp phù hiệu (lần đầu) xe chạy tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng, xe công ten nơ, xe tải, xe đầu kéo. - Cấp phù hiệu xe ô tô Kinh doanh vận tải hành khách (xe chạy tuyến cố định, xe hợp đồng, xe buýt, xe taxi).
- Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa (xe công ten nơ, xe tải, xe đầu kéo).
 http://qlvt.mt.gov.vn/
13 Đề nghị cấp (lại) phù hiệu xe chạy tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng, xe công ten nơ, xe tải, xe đầu kéo do bị mất, bị hư hỏng hoặc hết hiệu lực - Cấp phù hiệu xe ô tô Kinh doanh vận tải hành khách (xe chạy tuyến cố định, xe hợp đồng, xe buýt, xe taxi).
- Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa (xe công ten nơ, xe tải, xe đầu kéo).
 http://qlvt.mt.gov.vn/
14 Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (cấp lần đầu). - Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Hộ kinh doanh
- Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Doanh nghiệp,HTX
 
 http://qlvt.mt.gov.vn/
15 Đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do thay đổi nội dung của Giấy phép. Cấp lại Giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh.
 
 http://qlvt.mt.gov.vn/
16 Đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh do hết hạn Giấy phép. Cấp lại Giấy phép kinh doanh do hết hạn Giấy phép.  http://qlvt.mt.gov.vn/
17 Đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô do Giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng. - Cấp lại Giấy phép do Giấy phép kinh doanh bị mất.
- Cấp lại Giấy phép do Giấy phép kinh doanh bị hư hỏng.
 http://qlvt.mt.gov.vn/
18 Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch lần đầu và biển hiệu hết hiệu lực. Cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch  http://qlvt.mt.gov.vn/
19 Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch do mất hoặc hư hỏng Cấp lại biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch  http://qlvt.mt.gov.vn/
20 Đề nghị cấp phù hiệu lần đầu của  xe nội bộ. Cấp phù hiệu xe nội bộ  http://qlvt.mt.gov.vn/
21 Đề nghị cấp (lại) phù hiệu của xe nội bộ do bị mất, bị hư hỏng hoặc hết hiệu lực. Cấp lại phù hiệu xe nội bộ;.  http://qlvt.mt.gov.vn/
22 Đề nghị cấp  phù hiệu lần đầu của xe trung chuyển. Cấp  phù hiệu lần đầu của xe trung chuyển.  http://qlvt.mt.gov.vn/
23 Đề nghị cấp (lại) phù hiệu của xe trung chuyển do bị mất, bị hư hỏng hoặc hết hiệu lực. Cấp  lại phù hiệu lần đầu của xe trung chuyển.  http://qlvt.mt.gov.vn/