Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
645/QĐ-SGTVT 25/10/2018 645/QĐ-SGTVT ngày 21/8/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của...
13/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin
08/CT-TTg 14/03/2017 Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
104/2016/QH13 06/04/2016 Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016