Liên kết website
News

SỬA CHỮA NỀN, MẶT ĐƯỜNG ĐOẠN TỪ KM30-KM33 ĐƯỜNG TỈNH 666

28/07/2021

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.-Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.-Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498.Tên công trình: Sửa chữa nền, mặt đường đoạn từ Km30-Km33 ĐT 666.Địa điểm xây dựng: Huyện Mang Yang, tỉnh...

SỬA CHỮA HƯ HỎNG NỀN, MẶT ĐƯỜNG, RÃNH THOÁT NƯỚC DỌC VÀ HỆ THỐNG ATGT ĐOẠN KM16-KM20+500 VÀ KM39-KM42+300 QUỐC LỘ 19D, TỈNH GIA LAI

26/07/2021

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.-Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.-Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498.Tên công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh  thoát nước dọc và hệ thống ATGT đoạn km16-km20...

SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG TỪ KM0 - KM1+506 ĐƯỜNG TỈNH 661

26/07/2021

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.-Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.-Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498.Tên công trình: Sửa chữa mặt đường từ Km0 - Km1+506 đường tỉnh 661.Địa điểm xây dựng: Huyện Chư Păh, tỉnh...

SỬA CHỮA HƯ HỎNG NỀN, MẶT ĐƯỜNG, RÃNH THOÁT NƯỚC DỌC VÀ HỆ THỐNG ATGT ĐOẠN KM9-KM13+600 QL 19D, TỈNH GIA LAI

12/07/2021

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.-Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.-Số điện thoại liên hệ: 0269. 3826498.Tên công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống ATGT đoạn km9-km13+600...

SỬA CHỮA ĐƯỜNG TỈNH 664 TỪ KM33+00 - KM34+500

07/07/2021

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.-Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.-Số điện thoại liên hệ: 0269. 3826498.Tên công trình: Sửa chữa đường tỉnh 664 từ Km33+00 - Km34+500.Địa điểm xây dựng: Huyện Ia Grai, tỉnh Gia...

SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG TỪ KM9+00 - KM11+500, ĐƯỜNG TỈNH 670B

07/07/2021

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.-Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.-Số điện thoại liên hệ: 0269. 3826498.Tên công trình: Sửa chữa mặt đường từ km9+00 - km11+500, đường tỉnh 670B.Địa điểm xây dựng: Huyện Đăk Đoa...

SỬA CHỮA NỀN, MẶT ĐƯỜNG, RÃNH THOÁT NƯỚC ĐOẠN TỪ KM41+00- KM43+00 VÀ KM51+00-KM52+00, ĐƯỜNG TỈNH 664

06/07/2021

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.-Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.-Số điện thoại liên hệ: 0269. 3826498.Tên công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh thoát nước đoạn từ Km41+00-Km43+00 và Km51+00-Km52+00...

SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG, RÃNH THOÁT NƯỚC ĐOẠN TỪ KM17 - KM19 VÀ KM23 - KM25+600, ĐƯỜNG TỈNH 667

28/06/2021

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.-Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.-Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498.Tên công trình: Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước đoạn từ Km17 - Km19 và Km23 - Km25+600, đường tỉnh 667...

SỬA CHỮA HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG VÀ HỆ THỐNG ATGT ĐOẠN TỪ KM69+750-KM71+210 VÀ KM80- KM80+500, QUỐC LỘ 25, TỈNH GIA LAI

09/05/2021

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.-Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.-Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498.Tên công trình: Sửa chữa hư hỏng mặt đường và hệ thống ATGT đoạn từ Km69+750-Km71+210 và Km80- Km80+500...

SỬA CHỮA HƯ HỎNG NỀN, MẶT ĐƯỜNG, RÃNH THOÁT NƯỚC DỌC VÀ HỆ THỐNG ATGT CÁC ĐOẠN KM326+800 - KM327+300, KM327+400 - KM329+200, KM331 - KM333, KM335 - KM337, KM339...

26/04/2021

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.-Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.-Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498.Tên công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống ATGT các đoạn Km326+800 -...