Liên kết website
News

Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường từ Km2+00 – Km3+900 Đường tỉnh 668

14/11/2022

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498. Tên công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường từ Km2+00 – Km3+900 Đường tỉnh 668. Đơn vị...

Kiểm định 10 cầu trên các tuyến Đường tỉnh 662B, 663, 664, 667, 669

09/11/2022

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498. Tên công trình: Kiểm định 10 cầu trên các tuyến Đường tỉnh 662B, 663, 664, 667, 669 . Đơn vị thi công...

Gia cố lề mở rộng mặt đường và bố trí hệ thống an toàn giao thông tại Km6+300-Km7+100 Đường tỉnh 661

01/11/2022

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498. Tên công trình: Gia cố lề mở rộng mặt đường và bố trí hệ thống an toàn giao thông tại Km6+300-Km7+100...

Sửa chữa, bổ sung hệ thống an toàn giao thông các đoạn cục bộ từ Km3-Km24+100, Đường tỉnh 670B

01/11/2022

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498. Tên công trình: Sửa chữa, bổ sung hệ thống an toàn giao thông các đoạn cục bộ từ Km3-Km24+100, Đường...

Sửa chữa bổ sung hệ thống an toàn giao thông tại Km 18-Km19; Km19+500-Km19+800; Km28+300-Km29, Km39+200-Km40, Km41-Km41+700, Km42+700-Km43+00 Đường tỉnh 664

01/11/2022

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498. Tên công trình: Sửa chữa bổ sung hệ thống an toàn giao thông tại Km 18-Km19; Km19+500-Km19+800; Km28...

Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km2+785 -:-Km5+800, Km42+300-:-Km45+500 Quốc lộ 19D, tỉnh Gia Lai

17/10/2022

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498. Tên công trình: Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km2+785 -:-Km5...

Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL25

15/09/2022

Công Văn số 2544/CQLXD-QLXD3 ngày 14/9/2022 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng  

Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước từ km2-km4 Đường tỉnh 667

05/09/2022

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498. Tên công trình: Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước từ km2-km4 Đường tỉnh 667. Đơn vị thiết kế: Công...

Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước từ km9-km13 Đường tỉnh 667

05/09/2022

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498. Tên công trình: Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước từ km2-km4 Đường tỉnh 667. Đơn vị thiết kế: Công...

Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước từ km6+790-km9+320 và Xây dựng rãnh thoát nước từ km0+970-km1+120, km2-km3 Đường tỉnh 668

05/09/2022

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498. Tên công trình: Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước từ km6+790-km9+320 và Xây dựng rãnh thoát nước từ...