Liên kết website
News

Xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên đoạn Km79+500-Km80+100, Quốc lộ 25, Tỉnh Gia Lai

07/08/2023

1. Đơn vị thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông An Bình. 2. Đơn vị giám sát: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông An Bình. 3. Đơn vị Quản lý dự án: Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3. 4. Đơn vị thi công: Công ty trách...

Sửa chữa rãnh thoát nước Km1+970-Km2+433, đường tỉnh 670B

20/07/2023

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498. Tên công trình: Sửa chữa rãnh thoát nước Km1+970-Km2+433, đường tỉnh 670B Địa điểm xây dựng: TP...

Bổ sung tấm đan rãnh thoát nước dọc từ Km0+970-Km1+120 và Km2-Km3, Đường tỉnh 668

20/07/2023

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498. Tên công trình: Bổ sung tấm đan rãnh thoát nước dọc từ Km0+970-Km1+120 và Km2-Km3, Đường tỉnh 668 Địa...

Sửa chữa mặt đường từ Km4+500-Km6+790;Km9+320- Km10+800, Đường tỉnh 668

14/07/2023

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498. Tên công trình: Sửa chữa mặt đường từ Km4+500-Km6+790; Km9+320- Km10+800, Đường tỉnh 66 Địa điểm xây...

Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước và hệ thống an toàn giao thông từ Km0 - Km1, Km13 - Km17, đường tỉnh 667

30/06/2023

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498. Đơn vị thiết kế: Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông An Bình. Đơn vị giám sát: Công ty CP tư vấn...

Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước từ Km20+500-Km23+400 và Km24-Km25+450, Đường tỉnh 664

30/06/2023

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498. Tên công trình: Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước từ Km20+500- Km23+400 và Km24-Km25+450, Đường tỉnh...

Sửa chữa bổ sung rãnh thoát nước dọc từ Km30- Km31+400, Đường tỉnh 664

30/06/2023

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. ​Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498. Tên công trình: Sửa chữa bổ sung rãnh thoát nước dọc từ Km30- Km31+400, Đường tỉnh 664 Địa điểm xây...

Sửa chữa, mở rộng nền, mặt đường, các vị trí đường cong, bổ sung tấm đan rãnh đoạn từ Km43-Km44+500, đường tỉnh 664

28/06/2023

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498. Tên công trình: Sửa chữa, mở rộng nền, mặt đường, các vị trí đường cong, bổ sung tấm đan rãnh đoạn từ...

Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước dọc đoạn Km19+500-Km23+400, ĐT 670B

28/06/2023

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498. Tên công trình: Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước dọc đoạn Km19+500-Km23+400, ĐT 670B Địa điểm xây...

Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km4+500-Km6+500, Km23-Km25+350 Quốc lộ 19D

04/05/2023

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại liên hệ: 0269.3826498. Tên công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hoàn thiện hệ thống ATGT các...