Liên kết website
News

740/QĐ-SGTVT ngày 14/9/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai QĐ Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại Sở...

14/09/2023

740/QĐ-SGTVT ngày 14/9/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai QĐ Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai giai đoạn 1986 - 2016.

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên đoạn Km79+500-Km80+100, Quốc lộ 25, Tỉnh Gia Lai

27/07/2023

1. Các nhà thầu tham dự đấu thầu: - Công ty cổ phần Cát Minh. - Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phát Trọng Tín. 2. Thông tin nhà thầu trúng thầu: - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phát Trọng Tín. -...

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa rãnh thoát nước Km1+970-Km2+433, đường tỉnh 670B với nội dung

12/07/2023

1. Các nhà thầu tham dự đấu thầu: - Công ty TNHH một thành viên xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông Gia Lai. 2. Thông tin nhà thầu trúng thầu: - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH một thành viên xây dựng và bảo trì hạ tầng giao...

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Bổ sung tấm đan rãnh thoát nước dọc từ Km0+970-Km1+120 và Km2-Km3, Đường tỉnh 668

12/07/2023

1. Các nhà thầu tham dự đấu thầu: - Công ty TNHH Hoàng Phương Gia Lai. 2. Thông tin nhà thầu trúng thầu: - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hoàng Phương Gia Lai. - Giá trúng thầu: 1.241.276.000 đồng (Một tỷ, hai trăm bốn mươi...

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa mặt đường từ Km4+500-Km6+790;Km9+320- Km10+800, Đường tỉnh 668

06/07/2023

1. Các nhà thầu tham dự đấu thầu: - Công ty cổ phần Quản lý và sữa chữa đường bộ Gia Lai. 2. Thông tin nhà thầu trúng thầu: Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Quản lý và sữa chữa đường bộ Gia Lai. • Giá trúng thầu: 13...

Quyết định số 533/QĐ-SGTVT ngày 30/6/2023 của Giám đốc Sở GTVT Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại Sở Giao...

30/06/2023

Quyết định số 533/QĐ-SGTVT ngày 30/6/2023 của Giám đốc Sở GTVT Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai giai đoạn 1986 - 2016

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước dọc đoạn Km19+500-Km23+400, ĐT 670B

26/06/2023

1. Các nhà thầu tham dự đấu thầu: - Công ty cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum. 2. Thông tin nhà thầu trúng thầu: - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum . -...

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước và hệ thống an toàn giao thông từ Km0 - Km1, Km13 - Km17, đường tỉnh 667

26/06/2023

1. Các nhà thầu tham dự đấu thầu: - Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai. 2. Thông tin nhà thầu trúng thầu: - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai. - Giá trúng thầu: 11.825.904...

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước từ Km20+500-Km23+400 và Km24-Km25+450, Đường tỉnh 664

26/06/2023

1. Các nhà thầu tham dự đấu thầu: - Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai. 2. Thông tin nhà thầu trúng thầu: - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai. - Giá trúng thầu: 9.819.994...

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa bổ sung rãnh thoát nước dọc từ Km30- Km31+400, Đường tỉnh 664

26/06/2023

1. Các nhà thầu tham dự đấu thầu: - Liên danh công ty TNHH một thành viên xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông Gia Lai – Công ty cổ phần Cát Minh. 2. Thông tin nhà thầu trúng thầu: - Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh công ty...