Liên kết website

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1562/BC-SGTVT 14/06/2024 1562/BC-SGTVT - 14/6/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục...
1525/BC-SGTVT 10/06/2024 1525/BC-SGTVT - 10/6/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng...
1245/BC-SGTVT 17/05/2024 1245/BC-SGTVT - 17/5/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và chương trình công tác...
1246/BC-SGTVT 17/05/2024 1246/BC-SGTVT - 17/5/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính...
935/BC-SGTVT 17/04/2024 935/BC-SGTVT - 17/4/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và chương trình công...
607/BC-SGTVT 14/03/2024 607/BC-SGTVT - 14/3/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính...
570/BC-SGTVT 11/03/2024 570/BC-SGTVT - 11/3/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I...
574/BC-SGTVT 11/03/2024 574/BC-SGTVT - 11/3/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và chương trình công...
417/BC-SGTVT 20/02/2024 417/BC-SGTVT - 20/02/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và chương trình...
341/KH-SGTVT 01/02/2024 341/KH-SGTVT - 01/02/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai về Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND...
183/BC-SGTVT 16/01/2024 183/BC-SGTVT - 16/01/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2024 và chương...
3332/BC-SGTVT 18/12/2023 3332/BC-SGTVT - 18/12/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2023 và...
236/BC-TTr 08/12/2023 236/BC-TTr ngày 08/12/2023 của Thanh tra Sở về Tổng kết hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải năm 2023
2950/BC-SGTVT 16/11/2023 2950/BC-SGTVT - 16/11/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và chương trình...
2783/BC-SGTVT 01/11/2023 2783/BC-SGTVT - 01/11/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và chương trình...