Liên kết website

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
2166/BC-SGTVT 07/09/2023 2166/BC-SGTVT - 07/9/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và chương...
2027/BC-SGTVT 18/08/2023 2027/BC-SGTVT - 18/8/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và chương trình...
1352/BC-SGTVT 08/06/2023 1352/BC-SGTVT - 08/6/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và xây...
1305/BC-SGTVT 02/06/2023 1305/BC-SGTVT - 02/6/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương...
1169/BC-SGTVT 19/05/2023 1169/BC-SGTVT - 19/5/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và chương trình công tác...
1015/BC-SGTVT 03/05/2023 1015/BC-SGTVT - 03/5/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai B/c về việc bảo đảm trật tự, ATGT dịp Lễ Giổ Tổ Hùng Vương, 30/4...
888/BC-SGTVT 19/04/2023 888/BC-SGTVT - 19/4/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và chương trình công...
855/BC-SGTVT 14/04/2023 855/BC-SGTVT - 14/4/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai BC Đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh...
498/BC-SGTVT 11/03/2023 498/BC-SGTVT - 11/3/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và chương trình công...
182/BC-SGTVT 03/02/2023 182/BC-SGTVT - 03/02/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cao Tổng hợp kết quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao...
152/BC-SGTVT 26/01/2023 152/BC-SGTVT - 26/01/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Công tác bảo đảm trật tự ATGT và vận chuyển hành khách...
132/BC-SGTVT 17/01/2023 132/BC-SGTVT - 17/01/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và chương trình công...
2897/BC-SGTVT 21/12/2022 2897/BC-SGTVT - 21/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai BC Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và chương...
2890/BC-SGTVT 20/12/2022 2890/BC-SGTVT - 20/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 và chương...
2572/BC-SGTVT 18/11/2022 2572/BC-SGTVT - 18/11/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và chương trình...