Liên kết website

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
182/BC-SGTVT 03/02/2023 182/BC-SGTVT - 03/02/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cao Tổng hợp kết quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao...
152/BC-SGTVT 26/01/2023 152/BC-SGTVT - 26/01/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Công tác bảo đảm trật tự ATGT và vận chuyển hành khách...
132/BC-SGTVT 17/01/2023 132/BC-SGTVT - 17/01/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và chương trình công...
2897/BC-SGTVT 21/12/2022 2897/BC-SGTVT - 21/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai BC Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và chương...
2890/BC-SGTVT 20/12/2022 2890/BC-SGTVT - 20/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 và chương...
2572/BC-SGTVT 18/11/2022 2572/BC-SGTVT - 18/11/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và chương trình...
2405/BC-SGTVT 31/10/2022 2405/BC-SGTVT - 31/10/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và chương trình công tác...
2306/BC-SGTVT 19/10/2022 2306/BC-SGTVT - 19/10/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và chương trình...
1909/BC-SGTVT 06/09/2022 1909/BC-SGTVT - 06/9/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và chương...
1814/BC-SGTVT 24/08/2022 1814/BC-SGTVT - 24/8/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và chương trình công tác...
1652/BC-SGTVT 03/08/2022 1652/BC-SGTVT - 03/8/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm...
1563/BC-SGTVT 22/07/2022 1563/BC-SGTVT - 22/7/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và chương trình...
1282/BC-SGTVT 19/06/2022 1282/BC-SGTVT - 19/6/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và xây dựng kế...
1163/BC-SGTVT 03/06/2022 1163/BC-SGTVT - 03/6/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình...
1075/BC-SGTVT 26/05/2022 1075/BC-SGTVT - 26/5/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và chương trình công tác...