Liên kết website

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
2209/KH-SGTVT 12/09/2023 2209/KH-SGTVT - 12/9/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) và chỉ số...
186/KH-SGTVT 03/02/2023 186/KH-SGTVT - 03/02/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
172/KH-SGTVT 02/02/2023 172/KH-SGTVT - 02/02/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
164/KH-SGTVT 31/01/2023 164/KH-SGTVT - 31/01/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của...
2965/KH-SGTVT 28/12/2022 2965/KH-SGTVT - 28/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
2936/KH-SGTVT 27/12/2022 2936/KH-SGTVT - 27/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch triển khai công tác pháp chế; công tác xây dựng, kiểm...
2924/KH-SGTVT 26/12/2022 2924/KH-SGTVT - 26/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Giao thông vận tải
2926/KH-SGTVT 26/12/2022 2926/KH-SGTVT - 26/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
2912/KH-SGTVT 23/12/2022 2912/KH-SGTVT - 23/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm...
2830/KH-SGTVT 14/12/2022 2830/KH-SGTVT - 14/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai KH Công tác phục vụ nhu cầu vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn...
2576/KH-SGTVT 18/11/2022 2576/KH-SGTVT - 18/11/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai kế hoạch chuyển đổi số của sở giao thông vận tải năm 2023
1284/KH-SGTVT 20/06/2022 1284/KH-SGTVT - 20/6/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 1158/KH-UBND ngày 07/6/2022 của...
347/KH-SGTVT 23/02/2022 Phát động phong trào thi đua trong ngành giao thông vận tải năm 2022
143/KH-SGTVT 19/01/2022 143/KH-SGTVT ngày 19/01/2022 của Sở GTVT về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Sở Giao thông vận tải
3100/KH-SGTVT 30/12/2021 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022