Liên kết website

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
186/KH-SGTVT 03/02/2023 186/KH-SGTVT - 03/02/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
172/KH-SGTVT 02/02/2023 172/KH-SGTVT - 02/02/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
164/KH-SGTVT 31/01/2023 164/KH-SGTVT - 31/01/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của...
2965/KH-SGTVT 28/12/2022 2965/KH-SGTVT - 28/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
2936/KH-SGTVT 27/12/2022 2936/KH-SGTVT - 27/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch triển khai công tác pháp chế; công tác xây dựng, kiểm...
2926/KH-SGTVT 26/12/2022 2926/KH-SGTVT - 26/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
2924/KH-SGTVT 26/12/2022 2924/KH-SGTVT - 26/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Giao thông vận tải
2912/KH-SGTVT 23/12/2022 2912/KH-SGTVT - 23/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm...
2830/KH-SGTVT 14/12/2022 2830/KH-SGTVT - 14/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai KH Công tác phục vụ nhu cầu vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn...
2576/KH-SGTVT 18/11/2022 2576/KH-SGTVT - 18/11/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai kế hoạch chuyển đổi số của sở giao thông vận tải năm 2023
1284/KH-SGTVT 20/06/2022 1284/KH-SGTVT - 20/6/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 1158/KH-UBND ngày 07/6/2022 của...
347/KH-SGTVT 23/02/2022 Phát động phong trào thi đua trong ngành giao thông vận tải năm 2022
3100/KH-SGTVT 30/12/2021 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
2752/KH-SGTVT 24/11/2021 2752/KH-SGTVT - 24/11/2021 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng...
2417/KH-SGTVT 22/11/2021 2417/KH-SGTVT - 22/10/2021 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp khôi phục phát triển các...