Liên kết website

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
636/KH-SGTVT 18/03/2024 636/KH-SGTVT - 18/3/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch thực hiện Năm an toàn giao thông 2024
563/KH-SGTVT 11/03/2024 563/KH-SGTVT - 11/3/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch thực hiện Phong trào “Cả tỉnh thi đua xây dựng xã hội...
523/KH-SGTVT 05/03/2024 523/KH-SGTVT - 05/3/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kê hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2024
487/KH-SGTVT 29/02/2024 487/KH-SGTVT - 29/02/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua trong ngành giao thông vận...
378/KH-SGTVT 06/02/2024 378/KH-SGTVT - 06/02/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công...
337/KH-SGTVT 31/01/2024 337/KH-SGTVT - 31/01/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
2209/KH-SGTVT 12/09/2023 2209/KH-SGTVT - 12/9/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) và chỉ số...
186/KH-SGTVT 03/02/2023 186/KH-SGTVT - 03/02/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
172/KH-SGTVT 02/02/2023 172/KH-SGTVT - 02/02/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
164/KH-SGTVT 31/01/2023 164/KH-SGTVT - 31/01/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của...
2965/KH-SGTVT 28/12/2022 2965/KH-SGTVT - 28/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
2936/KH-SGTVT 27/12/2022 2936/KH-SGTVT - 27/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch triển khai công tác pháp chế; công tác xây dựng, kiểm...
2924/KH-SGTVT 26/12/2022 2924/KH-SGTVT - 26/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Giao thông vận tải
2926/KH-SGTVT 26/12/2022 2926/KH-SGTVT - 26/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
2912/KH-SGTVT 23/12/2022 2912/KH-SGTVT - 23/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm...