Liên kết website

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
508/SGTVT-KHTCVT 15/03/2022 tiếp tục tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
108/SGTVT-KHTCVT 15/01/2022 Công văn: 108/SGTVT-KHTCVT - 15/01/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh...
90/SGTVT-KHTCVT 12/01/2022 Công văn: 90/SGTVT-KHTCVT - 12/01/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v thông báo quy định mức thu một số khoản phí...
49/SGTVT-KHTCVT 07/01/2022 Công văn: 49/SGTVT-KHTCVT - 07/01/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v khôi phục tạm thời hoạt động vận tải hành khách...
32/SGTVT-KHTCVT 06/01/2022 Công văn: 32/SGTVT-KHTCVT - 06/01/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v khôi phục hoạt động vận tải hành khác tuyến cố...
28/SGTVT-KHTCVT 06/01/2022 Công văn: 28/SGTVT-KHTCVT - 06/01/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v hướng dẫn giám sát, cách ly y tế đối với người...
3118/SGTVT-KHTCVT 31/12/2021 3118/SGTVT-KHTCVT - 31/12/2021 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại Cửa khẩu Quốc...
3080/SGTVT-KHTCVT 28/12/2021 3080/SGTVT-KHTCVT - 28/12/2021 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v khôi phục tạm thời hoạt động vận tải hành khách tuyến...
3033/SGTVT-KHTCVT 22/12/2021 3033/SGTVT-KHTCVT - 22/12/2021 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v tiếp tục khôi phục tạm thời hoạt động vận tải hành...
3024/SGTVT-KHTCVT 21/12/2021 3024/SGTVT-KHTCVT - 21/12/2021 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v tiếp tục khôi phục tạm thời hoạt động vận tải hành...
3022/SGTVT-KHTCVT 20/12/2021 3022/SGTVT-KHTCVT - 20/12/2021 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v tổ chức hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh...
2971/SGTVT-KHTCVT 15/12/2021 2971/SGTVT-KHTCVT - 15/12/2021 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v thống nhất khôi phục tạm thời tuyến vận tải hành khách...
2956/SGTVT-KHTCVT 14/12/2021 2956/SGTVT-KHTCVT - 14/12/2021 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v tổ chức hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh...
2932/SGTVT-KHTCVT 11/12/2021 2932/SGTVT-KHTCVT - 11/12/2021 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v thống nhất tiếp tục khôi phục tạm thời tuyến vận tải...
2915/SGTVT-KHTCVT 10/12/2021 2915/SGTVT-KHTCVT - 10/12/2021 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v tổ chức khôi phục tạm thời hoạt động vận tải hành khác...