Liên kết website
Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
Dự thảo Quyết định xếp loại đường bộ đổi với đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai 05/07/2024 05/08/2024
Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giao thông vận tải của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 16/04/2024 15/05/2024
Dự thảo Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành 21/12/2023 21/01/2024
Dự thảo Quy định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 05/10/2023 05/11/2023
Về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định về việc phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký, quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện thuộc diện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Gia Lai 28/07/2022 28/08/2022
Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định về việc phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký, quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện thuộc diện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Gia Lai 28/07/2022 28/08/2022
Dự thảo Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai 25/08/2021 01/10/2021
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai 29/06/2021 15/07/2021
Dự thảo Quyết định về việc ban hành bảng xếp loại đường để xác định cước vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 16/04/2021 28/04/2021
Dự thảo Quyết định: ban hành Quy định việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn địa bàn tỉnh Gia Lai (lần 2) 23/06/2020 04/07/2020
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Gia Lai 17/03/2020 07/04/2020
Dự thảo Thông tư quy định về phòng xử án (Dự thảo 4) 12/05/2017 12/06/2017
Quy chế Xử lý trách nhiệm đối với người giữ chức danh tư pháp trong các Tòa án nhân dân 12/04/2017 12/05/2017