Liên kết website

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
23/QĐ-SGTVT 10/01/2024 23/QĐ-SGTVT - 10/01/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Về việc công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2023
20/QĐ-SGTVT 09/01/2024 20/QĐ-SGTVT - 09/01/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Về việc tặng Giấy khen về thành tích công tác năm 2023
18/QĐ-SGTVT 08/01/2024 18/QĐ-SGTVT - 08/01/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Về việc công nhận tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên...
1201/QĐ-SGTVT 22/12/2022 1201/QĐ-SGTVT - 22/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai QĐ Về việc công nhận tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Lao động...
1192/QĐ-SGTVT 21/12/2022 1192/QĐ-SGTVT - 21/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai qđ về việc tặng giấy khen về thành tích công tác năm 2022
391/QĐ-UBND 22/07/2022 391/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 124 tập thể, tặng Bằng...
318/QĐ-SGTVT 29/03/2022 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
786/QĐ-UBND 25/08/2021 786/QĐ-UBND - 25/8/2021 - Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 85 tập thể, đã hoàn...
131/QĐ-UBND 22/02/2021 131/QĐ-UBND - 22/02/2021 - Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tặng bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc sở giáo thông...
130/QĐ-UBND 22/02/2021 130/QĐ-UBND - 22/02/2021 - Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 04 tập thể thuộc...
177/QĐ-BGTVT 25/01/2021 177/QĐ-BGTVT - 25/01/2021 - Bộ Giao thông vận tải tặng bằng khen của bộ trưởng cho 08 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích...
588/QĐ-UBND 27/06/2020 588/QĐ-UBND ngày 27/6/2020 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân thuộc Sở Giao thông vận...
448/QĐ-SGTVT 21/06/2020 448/QĐ-SGTVT - 21/6/2020 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Quyết định khen thưởng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016...
449/QĐ-SGTVT 21/06/2020 449/QĐ-SGTVT - 21/6/2020 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Quyết định khen thưởng công tác cải cách hành chính giai đoạn...
266/QĐ-UBND 28/02/2020 266/QĐ-UBND - 28/02/2020 - UBND Tỉnh Gia Lai về việc tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập thể thuộc sở giao...