Liên kết website
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ KÊU GỌI ĐẦU TƯ
News

Quyết định Phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021

15/12/2018

Quyết định 526/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh Gia Lai Phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021

Chính sách ưu đãi đầu tư tại tỉnh Gia Lai

15/10/2016

Chính sách ưu đãi đầu tư tại tỉnh Gia Lai

Quyết định số: 26/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

03/06/2016

Quyết định số: 26/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai