Liên kết website

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
181/CTr-SGTVT 03/02/2023 181/CTr-SGTVT - 03/02/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Chương trình công tác tháng 02 năm 2023
16/CTr-SGTVT 04/01/2023 16/CTr-SGTVT - 04/01/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Chương trình công tác tháng 01 năm 2023
2700/CTr-SGTVT 02/12/2022 2700/CTr-SGTVT - 02/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Chương trình công tác tháng 12 năm 2022
2419/CTr-SGTVT 02/11/2022 2419/CTr-SGTVT - 02/11/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Chương trình công tác tháng 11 năm 2022
2175/CTr-SGTVT 04/10/2022 2175/CTr-SGTVT - 04/10/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Chương trình công tác tháng 10 năm 2022
1865/CTr-SGTVT 30/08/2022 1865/CTr-SGTVT - 30/8/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Chương trình công tác tháng 9 năm 2022
1609/CTr-SGTVT 28/07/2022 1609/CTr-SGTVT - 28/7/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Chương trình công tác tháng 8 năm 2022
1367/TB-SGTVT 29/06/2022 1367/TB-SGTVT - 29/6/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Thông báo kết luận của ông Lê Văn Hạnh - PGĐ Phụ trách sở tại...
1366/CTr-SGTVT 29/06/2022 1366/CTr-SGTVT - 29/6/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Chương trình công tác tháng 7 năm 2022
1172/CTr-SGTVT 06/06/2022 1172/CTr-SGTVT - 06/6/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Chương trình công tác tháng 6 năm 2022
879/CTr-SGTVT 28/04/2022 879/CTr-SGTVT - 28/4/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Chương trình công tác tháng 5 năm 2022
621/CTr-SGTVT 29/03/2022 Chương trình công tác tháng 4 năm 2022
357/CTr-SGTVT 24/02/2022 Chương trình công tác tháng 3 năm 2022
263/CTr-SGTVT 15/02/2022 263/CTr-SGTVT - 15/02/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai chương trình công tác tháng 2 năm 2022
2807/CTr-SGTVT 30/11/2021 2807/CTr-SGTVT - 30/11/2021 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai chương trình công tác tháng 12