Liên kết website

News

Tập huấn "TCCS 38:2022; TCCS 12:2016 - Công nghệ BIM & GIS và các giải pháp gia cường, mở rộng mặt cầu"

09/01/2023

Ngày 06/01/2023, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Phân hiệu trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lớp tập huấn "TCCS 38:2022; TCCS 12:2016 - CÔNG NGHỆ BIM&GIS VÀ CÁC GIẢI PHÁP GIA CƯỜNG, MỞ RỘNG MẶT...

Hướng dẫn đấu nối đường nhánh vào quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/11/2022

1. Quy định chung: Các Dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại dịch vụ và các công trình khác phải xây dựng theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có hệ thống đường gom nằm ngoài phạm vi...

Triển khai thực hiện Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND tỉnh ban hành“Quy định quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa...

10/10/2022

Thực hiện nhiệm vụ rà soát và xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật của năm 2022 liên quan đến lĩnh giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành “Quy định quản lý, vận hành khai...

Ban hành thiết kế mẫu đường GTNT phục vụ các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025

05/10/2022

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đường giao thông nông thôn để phục vụ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Ngày 27/9/2022 Sở Giao thông vận tải Gia Lai...

Hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải về thực hiện tiêu chí giao thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

26/07/2022

Ngày 18/7/2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 932/QĐ-BGTVT về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện...

Phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn km90-km108 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/07/2022

Ngày 30/6/2022,  Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn Km90 – Km108 trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Quyết định số 849/QĐ-BGTVT, đây là dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước trong kế...

Tăng cường quản lý và giải tỏa lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ đối với đường tsđ (đoạn qua đại bàn xã An Trung, huyện Kông Chro)

12/04/2022

Vừa qua từ ngày 30/3 đến 08/4/2022, UBND xã An Trung cùng lực lượng chức năng, ban ngành đoàn thể của huyện và Hạt quản lý đường bộ ra quân thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát và xử lý giải toả các trường hợp vị phạm lấn chiếm hành lang...

Khởi công dự án đường liên huyện Chư Sê - Chư Pưh - Chư Prông, tỉnh Gia Lai

22/04/2021

Tháng 4/2021 Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai đã tổ chức khởi công dự án Đường liên huyện Chư Sê – Chư Pưh – Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Đây là một trong những dự án trọng điểm và quan trọng của tỉnh Gia Lai...

Khởi công dự án đường liên huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ - Chư Prông, tỉnh Gia Lai

18/07/2018

Tháng 6/2018 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức khởi công dự án Đường liên huyện Chư Păh-Ia Grai-Đức Cơ-Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Đây là một trong những dự án trọng điểm và quan trọng...

Hoàn thành thi công công trình đường từ trung tâm huyện đi trung tâm xã Kông Lơng Khơng, trung tâm xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

18/07/2018

Thực hiện chức năng quản lý chất lượng công trình giao thông theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Thông tư số 26/2016/TT-BXD, ngày 13/7/2018 Sở GTVT đã tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Đường từ trung tâm huyện đi trung tâm...