Liên kết website

DANH MỤC MẠNG LƯỚI TUYẾN XE BUÝT NỘI TỈNH VÀ LIÊN TỈNH LIỀN KỀ

Mã số tuyến Tên tuyến Điểm đầu Điểm cuối Chiều dài (khoảng)
Km
Thời gian hoạt động trong ngày Số lượt trong ngày Phân loại tuyến
I Tuyến nội tỉnh
01 Nội TP Pleiku Bến xe Đức Long Trung tâm TM Pleiku 6,7 5h30- 17h30 20 Khôi phục
03 Pleiku - An Khê Trường Cao đẳng Sư Phạm Thị xã An Khê 90 5h30-17h30 20 Đang khai thác
04 Pleiku - Chư Sê Trung tâm Thương mại TP Pleiku Xã Ia Tiêm huyện Chư Sê 35 5h30-17h30 24 Đang khai thác
05 Pleiku - Chư Prông Trung tâm Thương mại TP Pleiku Xã Ia Piơr huyện Chư Prông 76 5h30-17h30 24 Tuyến bổ sung mới
06 Pleiku - Ayun Pa Trung tâm Thương mại TP Pleiku Thị xã Ayun Pa 90 5h30-17h30 24 Tuyến bổ sung mới
07 Pleiku – Ia Pa Trung tâm Thương mại TP Pleiku TT huyện Ia Pa 103 5h30-17h30 20 Tuyến bổ sung mới
08 Pleiku - Chư Pưh Trung tâm Thương mại TP Pleiku Thị trấn Nhơn Hòa 67 5h30- 17h30 24 Đang khai thác
09A Pleiku - Chư Prông Trung tâm Thương mại TP Pleiku Thị trấn Chư Prông 44 5h30-17h30 24 Đang khai thác
09B Pleiku - Chư Prông Trung tâm Thương mại TP Pleiku Xã Ia Púch, Chư Prông 74 5h30-17h30 24 Tuyến bổ sung mới
11 Pleiku - Đức Cơ Trung tâm Thương mại TP Pleiku Xã Ia Dom huyện Đức Cơ 68 5h30-17h30 24 Đang khai thác
II Tuyến liền kề
02 TP Pleiku tỉnh Gia Lai - TP Kon Tum tỉnh Kon Tum TP Pleiku TP Kon Tum 45 5h30 - 18h30 52 Đang khai thác
10 TP Pleiku tỉnh Gia Lai - Huyện Ia H’Drai tỉnh Kon Tum TP Pleiku Huyện Ia H’Drai tỉnh Kon Tum 75 6h00-18h00 52 Tuyến bổ sung mới
News