Liên kết website

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HÙNG NHÂN

08/09/2017
Tên Doanh nghiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HÙNG NHÂN
Địa chỉ: 20 Trần Bình Trọng, TP.Pleku, Gia Lai
Số điện thoại: 0269 3717171     Fax: 0269 3828880
Số điện thoại giao dịch trên  xe Taxi: (0269) 3717171 - 888888
Giấy phép kinh doanh vận tải: 31/GP/SGTVT do Sở Giao thông vận tải Gia Lai cấp 
ngày 10/01/2011
Màu sơn đăng ký: Màu bạc

Các tin khác

News