Liên kết website

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
57/TB-SGTVT 09/01/2023 57/TB-SGTVT - 09/01/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Thông báo phù hiệu vận tải hết hiệu lực - Tháng 01/2023 - Đợt 2
2845/TB-SGTVT 15/12/2022 2845/TB-SGTVT - 15/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Thông báo phù hiệu vận tải hết hiệu lực - Tháng 12/2022 - Đợt 2
2772/TB-SGTVT 08/12/2022 2772/TB-SGTVT - 08/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Thông báo phù hiệu vận tải hết hiệu lực - Tháng 12/2022 - Đợt 1
2626/TB-SGTVT 25/11/2022 2626/TB-SGTVT - 25/11/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v thông báo PH hết hiệu lực tháng 11 đợt 3
2294/TB-SGTVT 19/10/2022 2294/TB-SGTVT - 19/10/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v phù hiệu vận tải hết hiệu lực
2193/TB-SGTVT 05/10/2022 2193/TB-SGTVT - 05/10/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v phù hiệu vận tải hết hiệu lực tháng 10 lần 1
1890/TB-SGTVT 05/09/2022 1890/TB-SGTVT - 05/9/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định.
1839/TB-SGTVT 26/08/2022 1839/TB-SGTVT - 26/8/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định Gia Lai - Quảng...
1714/TB-SGTVT 12/08/2022 1714/TB-SGTVT - 12/8/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v ngừng khai thác nốt tài trên tuyến vận tải khách cố định
1592/TB-SGTVT 27/07/2022 1592/TB-SGTVT - 27/7/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v ngừng khai thác nốt tài trên tuyến vận tải khách cố định Đức...