Liên kết website

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
2132/TB-SGTVT 31/08/2023 2132/TB-SGTVT - 31/8/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai v/v phù hiệu vận tải hết hiệu lực tháng 8/2023 đợt 2
2047/TB-SGTVT 22/08/2023 2047/TB-SGTVT - 22/8/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Thông báo v/v ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định ( Công...
2005/TB-SGTVT 16/08/2023 2005/TB-SGTVT ngày 16/8/2023 về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công (Gia Lai- Đà Nẵng)
1992/TB-SGTVT 15/08/2023 1992/TB-SGTVT - 15/8/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v phù hiệu vận tải hết hiệu lực tháng 8/2023 đợt 1
1878/TB-SGTVT 02/08/2023 1878/TB-SGTVT - 02/8/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai TB ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định (Gia Lai - Bình...
1879/TB-SGTVT 02/08/2023 1879/TB-SGTVT - 02/8/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai TB ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định (Gia Lai - Bình...
1862/TB-SGTVT 01/08/2023 1862/TB-SGTVT - 01/8/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai TB ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định (Gia Lai - Bình...
1856/TB-SGTVT 31/07/2023 1856/TB-SGTVT - 31/7/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v phù hiệu vận tải hết hiệu lực tháng 7/2023 đợt 2
1727/TB-SGTVT 17/07/2023 1727/TB-SGTVT - 17/7/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v phù hiệu vận tải hết hiệu lực tháng 7 đợt 1
1583/TB-SGTVT 03/07/2023 1583/TB-SGTVT - 03/7/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v phù hiệu vận tải hết hiệu lực tháng 6/2023 đợt 2
1531/TB-SGTVT 27/06/2023 1531/TB-SGTVT ngày 27/6/2023 của Sở GTVT về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công
1409/TB-SGTVT 15/06/2023 1409/TB-SGTVT - 15/6/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v phù hiệu vận tải hết hiệu lực tháng 6 đợt 1
1246/TB-SGTVT 29/05/2023 1246/TB-SGTVT - 29/5/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v phù hiệu vận tải hết hiệu lực đợt 2
1141/TB-SGTVT 16/05/2023 1141/TB-SGTVT - 16/5/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định HTX DVVT Phước An
1021/TB-SGTVT 04/05/2023 1021/TB-SGTVT - 04/5/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v phù hiệu vận tải hết hiệu lực đợt 1