Liên kết website
Nội dung Loại Tải về
Lịch sát hạch cấp GPLX tháng 9 năm 2023 Lịch sát hạch
Lịch sát hạch cấp GPLX tháng 8 năm 2023 Lịch sát hạch
Lịch sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2023 Lịch sát hạch
Lịch sát hạch cấp GPLX tháng 6 năm 2023 Lịch sát hạch
Lịch sát hạch cấp GPLX tháng 5 năm 2023 Lịch sát hạch
Lịch sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2023 Lịch sát hạch
Lịch sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2023 Lịch sát hạch
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 02/2023 Lịch sát hạch
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 12/2022 Lịch sát hạch
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 11/2022 Lịch sát hạch
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 10/2022 Lịch sát hạch
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 09/2022 Lịch sát hạch
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 08/2022 Lịch sát hạch
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 07/2022 Lịch sát hạch
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 06/2022 Lịch sát hạch
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 05/2022 Lịch sát hạch
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 04/2022 Lịch sát hạch
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 03/2022 Lịch sát hạch
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 02/2022 Lịch sát hạch
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 01/2022 Lịch sát hạch
News

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIA LAI QUẢN LÝ (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 03/2023)

02/04/2023

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIA LAI QUẢN LÝ (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 03/2023

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIA LAI QUẢN LÝ (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 03/2023)

02/04/2023

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIA LAI QUẢN LÝ (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 03/2023)

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KDVT BỊ THU HỒI GIẤY PHÉP (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 03/2023)

02/04/2023

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KDVT BỊ THU HỒI GIẤY PHÉP (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 03/2023)

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN BỊ THU HỒI PHÙ HIỆU (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 11/2022)

07/12/2022

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN BỊ THU HỒI PHÙ HIỆU (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 11/2022)

DANH SÁCH THÔNG TIN ĐĂNG KIỂM CỦA XE Ô TÔ KHÁM KINH DOANH VẬN TẢI TRONG THÁNG 10/2022

14/11/2022

DANH SÁCH THÔNG TIN ĐĂNG KIỂM CỦA XE Ô TÔ KHÁM KINH DOANH VẬN TẢI TRONG THÁNG 10/2022

DANH SÁCH THÔNG TIN ĐĂNG KIỂM CỦA XE Ô TÔ KHÁM KINH DOANH VẬN TẢI TRONG THÁNG 9/2022

20/10/2022

DANH SÁCH THÔNG TIN ĐĂNG KIỂM CỦA XE Ô TÔ KHÁM KINH DOANH VẬN TẢI TRONG THÁNG 9/2022

Quyết định 506/QĐ-SGTVT - 16/5/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh...

16/05/2022

Quyết định 506/QĐ-SGTVT - 16/5/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai.File đính kèm:1. Biểu đồ chạy xe...