Liên kết website
Tài liệu chuyên ngành
 
STT Tên tài liệu
1
2
3
4
5
6
7
8             Bộ câu hỏi và gọi ý trả lời cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển”
9 Tài liệu phổ biến, tuyên truyền pháp luật về Biển
+ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển
+ Tuyên bố về cách ứng xử các bên ở biển đông

Luật biển Việt Nam
+ Luật Thủy sản
Luật Biên giới Quốc gia
Luật An ninh Quốc gia
Luật Dầu khí
Luật dầu khí sửa đổi
 + Bộ Luật Hàng hải Việt Nam
10           TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN TỬ VONG VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG 2013
          + CHIA SẼ NỐI ĐAU, CÙNG NHAU HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN GIAO THÔNG
            + TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ATGT NĂM 2015
11  TÀI LIỆU ISO 9001:2008
 - Quyết định số 433/QĐ-SGTVT ngày 27/6/2016 của Sở GTVT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp  tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở GTVT
12 TÀI LIỆU PHÒNG CHỐNG NỒNG ĐỘ CÒN NĂM 2016 (CẬP NHẬT NGHỊ ĐỊNH 46)
13 TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TCCS 12:2016/TCĐBVN (SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG THÔNG THƯỜNG CÓ KHE NỐI - TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU)
14 GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ NĂM 2018
Quyết định số 3671/QĐ-TCĐBVN ngày 26/9/2018 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc ban hành bộ giáo trình khung đào tạo lái xe ô tô
Bộ Giáo trình đính kèm: 05 Bộ
1. Giáo trình kỹ thuật lái xe ô tô;
2. Giáo trình Pháp luật Giao thông đường bộ;
3. Giáo trình cấu tạo và sửa chữa thông thường xe ô tô;
4. Giáo trình đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông;
5. Giáo trình Nghiệp vụ vận tải
15 GIÁO ÁN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP  LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI - TÀI LIỆU DÀNH CHO NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI 
16 TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VẬN TẢI VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NGƯỜI LÁI XE, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE 2020
- CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
17 Video tuyên truyền về quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
18 Tài liệu triển khai và tập huấn Nghị định số 82/2020/NĐ-CP
- Những điểm mới Nghị định số 82/2020/NĐ-CP
- Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản
- Kỹ năng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động đấu giá tài sản
19 BỘ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO HỖ TRỢ CÔNG TÁC BẢO TRÌ CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG
20 Sổ tay an toàn giao thông khu vực trường học
21 Hồ sơ, tài liệu quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
22 Thuyết minh Đề án Quy hoạch Cảng hàng không Măng Đen thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 
//]]>