Liên kết website
                                                                                 
 
1. Lãnh đạo:
- Đoàn Hữu Dũng - Giám đốc;       
- Lê Văn Hạnh - Phó Giám đốc

- Trần Đình Sơn - Phó Giám đốc.
2. Phòng ban chuyên môn:
-  Văn phòng Sở.
-  Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái.
-  Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng Giao thông.
-  Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.
-  Thanh tra Sở.


sep-(2).png
Lịch sử hình thành và phát triển >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức >> Chức năng nhiệm vụ >>
Hộp thư điện tử >>  
//]]>