Liên kết website
Đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Giám đốc
DOAN-HUU-DUNG-(1).jpg Sinh ngày:  18 tháng 4 năm 1976
Quê quán:  
Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình
Dân tộc:  Kinh
Tôn giáo: Không
Trình độ: Thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng
công trình giao thông
Số điện thoại:
Email: dungdh.sgtvt@gialai.gov.vn
------------------------------------------------------------------------------------------
Đồng chí Trần Đình Sơn - Phó Giám đốc
TRAN-DINH-SON.jpg Sinh ngày:  24 tháng 9 năm 1971
Quê quán:  Tây Phú, Tây Sơn, Bình Định

Dân tộc:  Kinh
Tôn giáo: Không
Trình độ:  Thạc sĩ Quản lý công
Số điện thoại: 02693.828235
Email: sontd.sgtvt@gialai.gov.vn
------------------------------------------------------------------------------------------
Đồng chí Hà Anh Thái - Phó Giám đốc
  Sinh ngày:  12 tháng 05 năm 1971
Quê quán:  Thái Phúc, Thái Thụy, Thái Bình
Dân tộc:  Kinh
Tôn giáo: Không
Trình độ:  Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế

Email: thaiha.sgtvt@gialai.gov.vn