Liên kết website
Đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Giám đốc
DOAN-HUU-DUNG-(1).jpg Sinh ngày:  18 tháng 4 năm 1976
Quê quán:  
Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình
Dân tộc:  Kinh
Tôn giáo: Không
Trình độ: Thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng
công trình giao thông
Số điện thoại:
Email: dungdh.sgtvt@gialai.gov.vn

- Đồng chí Lê Văn Hạnh - Phó Giám đốc
Sinh ngày:  26 tháng 10 năm 1962
Quê quán:  Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Dân tộc:  Kinh
Tôn giáo: Không
Trình độ:  Kỹ sư Cầu đường
Số điện thoại:02693 715716
Email: hanhlv.sgtvt@gialai.gov.vn

 
------------------------------------------------------------------------------------------
Đồng chí Trần Đình Sơn - Phó Giám đốc
TRAN-DINH-SON.jpg Sinh ngày:  24 tháng 9 năm 1971
Quê quán:  Tây Phú, Tây Sơn, Bình Định

Dân tộc:  Kinh
Tôn giáo: Không
Trình độ:  Thạc sĩ Quản lý công
Số điện thoại: 02693.828235
Email: sontd.sgtvt@gialai.gov.vn