Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
720/QĐ-UBND 17/11/2022 720/QĐ-UBND - 17/11/2022 - UBND tỉnh Gia Lai V/v Phê duyệt hồ sơ các điểm đấu nối vào quốc lộ và đường tỉnh.
40/2022/QĐ-UBND 14/11/2022 40/2022/QĐ-UBND - 14/11/2022 - UBND tỉnh Gia Lai Quyết định phân cấp thẩm quyền thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui...
2444/UBND-NC 25/10/2022 2444/UBND-NC - 25/10/2022 - UBND tỉnh Gia Lai Về việc triển khai Văn bản số 890/TTg - V.I ngày 03/10/2022 của Thủ tướng Chính Phủ
35/2022/QĐ-UBND 04/10/2022 35/2022/QĐ-UBND - 04/10/2022 - UBND tỉnh Gia Lai Về việc ban hành quy định quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình...
32/2022/QĐ-UBND 29/07/2022 32/2022/QĐ-UBND - 29/7/2022 - UBND tỉnh Gia Lai(Chưa xử lý) Quyết định Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối...
341/QĐ-UBND 11/05/2022 341/QĐ-UBND - 11/5/2022 - UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Gia...
128/QĐ-UBND 08/03/2022 Về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 07 thủ tục hành chính mới; 11 thủ tục hành chính được...
11/2022/QĐ-UBND 01/03/2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
01/2022/QĐ-UBND 11/01/2022 Quyết định: 01/2022/QĐ-UBND - 11/01/2022 - UBND Tỉnh Gia Lai Ban hành quy định về tổ chức, quản lý bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh.
764/QĐ-UBND 01/11/2021 764/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án " Xây dựng xã hội học tập giai đoạn...
1367/KH-UBND 21/09/2021 1367/KH-UBND - 21/9/2021 - UBND Tỉnh Gia Lai Về việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
594/QĐ-UBND 14/09/2021 594/QĐ-UBND - 14/9/2021 - VĂN PHÒNG UBND TỈNH Về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm...
571/QĐ-UBND 07/09/2021 571/QĐ-UBND - 07/9/2021 - UBND Tỉnh Gia Lai ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh gia lai
795/QĐ-UBND 27/08/2021 795/QĐ-UBND - 27/8/2021 - UBND Tỉnh Gia Lai về việc công bố danh mục gồm 22 thủ tục hành chính mới, 24 thủ tục hành chính bãi...
20/2020/QĐ-UBND 25/06/2020 20/2020/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc ban hành quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ...