Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
677/QĐ-UBND 21/06/2023 677/QĐ-UBND - 21/6/2023 - UBND tỉnh Gia Lai Phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành...
666/QĐ-UBND 19/06/2023 666/QĐ-UBND - 19/6/2023 - UBND tỉnh Gia Lai Công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết đối với 02 thủ tục hành chính mới...
572/QĐ-UBND 23/05/2023 572/QĐ-UBND - 23/5/2023 - UBND tỉnh Gia Lai V/v Công bố 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ...
22/2023/QĐ-UBND 11/05/2023 22/2023/QĐ-UBND - 11/5/2023 - UBND tỉnh Gia Lai Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định...
209/QĐ-UBND 05/05/2023 209/QĐ-UBND - 05/5/2023 - UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai
488/QĐ-UBND 26/04/2023 488/QĐ-UBND - 26/4/2023 - UBND tỉnh Gia Lai Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong trong hệ thống hành chính nhà nước...
21/2023/QĐ-UBND 23/04/2023 21/2023/QĐ-UBND - 23/4/2023 - UBND tỉnh Gia Lai Về việc ban hành quyết định mức giá cụ thể đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe ô...
162/QĐ-UBND 18/04/2023 162/QĐ-UBND - 18/4/2023 - UBND tỉnh Gia Lai Về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Gia Lai
211/QĐ-UBND 06/04/2023 211/QĐ-UBND - 06/4/2023 - UBND tỉnh Gia Lai QĐ Công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính...
60/QĐ-UBND 31/01/2023 60/QĐ-UBND - 31/01/2023 - UBND tỉnh Gia Lai QĐ Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của...
720/QĐ-UBND 17/11/2022 720/QĐ-UBND - 17/11/2022 - UBND tỉnh Gia Lai V/v Phê duyệt hồ sơ các điểm đấu nối vào quốc lộ và đường tỉnh.
40/2022/QĐ-UBND 14/11/2022 40/2022/QĐ-UBND - 14/11/2022 - UBND tỉnh Gia Lai Quyết định phân cấp thẩm quyền thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui...
37/2022/QĐ-UBND 04/11/2022 37/2022/QĐ-UBND - 04/11/2022 - UBND tỉnh Gia Lai Quyết định phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý hoạt động đường thủy nội...
2444/UBND-NC 25/10/2022 2444/UBND-NC - 25/10/2022 - UBND tỉnh Gia Lai Về việc triển khai Văn bản số 890/TTg - V.I ngày 03/10/2022 của Thủ tướng Chính Phủ
35/2022/QĐ-UBND 04/10/2022 35/2022/QĐ-UBND - 04/10/2022 - UBND tỉnh Gia Lai Về việc ban hành quy định quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình...