CHUYÊN MỤC

PHÒNG, CHỐNG COVID TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI
Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

 

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản của tỉnh Gia Lai

 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
20/2020/QĐ-UBND 25/06/2020 20/2020/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc ban hành quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Gia Lai
555/QĐ-UBND 17/06/2020 555/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND Tỉnh Gia Lai về việc công bố danh mục gồm 06 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT
820/QĐ-UBND 15/08/2019 820/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai 
17/2018/QĐ-UBND 30/05/2018
Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác đăng ký đất đai,tài sản gắn liền với đất;cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng