Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
52/2023/NQ-HĐND 07/04/2023 52/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản...
91-BC/BCĐ 31/12/2014 Báo cáo 91-BC/BCĐ ngày 31/12/2014 của Ban dân vận Tỉnh ủy về việc Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014...
127-KH/TU 27/08/2014 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 90-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) " xây dựng...
358-BC/TU 08/08/2014 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị sô 07-CT/TU ngày 14/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của các cấp...
143-KL/TU 14/07/2014 Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV
348-BC/TU 14/07/2014 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014
1244-QĐ/TU 07/04/2014 1244-QĐ/TU ngày 07/4/2014 Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý