Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
30/2023/NĐ-CP 08/06/2023 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ ửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
17/2022/UBTVQH15 23/03/2022 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch covid-19 và phục hồi, phát...
15/2022/NĐ-CP 28/01/2022 Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương...
16/2022/NĐ-CP 28/01/2022 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
123/2021/NĐ-CP 28/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ...
119/2021/NĐ-CP 24/12/2021 Quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới
118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
117/2021/NĐ-CP 22/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo...
100/2021/NĐ-CP 15/11/2021 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính...
04/2021/TT-TTCP 01/10/2021 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 củaThanh tra Chính phủ Quy định về việc từ chối tiếp công dân
70/2021/TT-BTC 12/08/2021 70/2021/TT-BTC ngày 12/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử...
70/2021/TT-BTC 12/08/2021 70/2021/TT-BTC ngày 12/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử...
86/NQ-CP 06/08/2021 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021...
23/2021/QĐ-TTg 19/07/2021 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và...
68/NQ-CP 01/07/2021 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại...