Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
4298/CĐBVN-QL,BTKCHT 30/06/2023 4298/CĐBVN-QL,BTKCHT - 30/6/2023 - Cục Đường bộ Việt Nam
2453/CĐBVN-QLBTKCHTGT 20/04/2023 2453/CĐBVN-QLBTKCHTGT ngày 20/4/2023 của Cục đường bộ Việt Nam V/v công tác cấp giấy phép lưu hành xe vận chuyển hàng siêu...
02/2023/TT-BGTVT 21/03/2023 02/2023/TT-BGTVT ngày 21/03/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo...
42/2022/TT-BGTVT 30/12/2022 42/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ GTVT Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải...
22/2022/TT-BGTVT 31/08/2022 22/2022/TT-BGTVT ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT Hướng dẫn một số nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo...
932/QĐ-BGTVT 18/07/2022 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu...
09/2020/TT-BGTVT 22/06/2022 09/2020/TT-BGTVT ngày 22/6/2020 của Bộ GTVT Hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa...
1805/QĐ-TCĐBVN 30/03/2022 về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở 37:2022/TCĐBVN “Áo đường mềm – Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế theo chỉ số kết cấu (SN)”
251/QĐ-BGTVT 28/02/2022 Về việc ban hành Kế hoạch truyền thông năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải
39/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực...
41/2021/TT-BGTVT 31/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản...
31/2021/TT-BGTVT 07/12/2021 31/2021/TT-BGTVT ngày 07/12/2021 của Bộ GTVT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban...
31/2021/TT-BGTVT 07/12/2021 Thông tư: 31/2021/TT-BGTVT ngày 07/12/2021 của Bộ GTVT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận...
16/2021/TT-BGTVT 12/08/2021 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/08/2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương...
15/2021/TT-BGTVT 30/07/2021 15/2021/TT-BGTVT ngày 30/7/2021 của Bộ GTVT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về GTVT