Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
02/2023/TT-BGTVT 21/03/2023 02/2023/TT-BGTVT ngày 21/03/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo...
22/2022/TT-BGTVT 31/08/2022 22/2022/TT-BGTVT ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT Hướng dẫn một số nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo...
932/QĐ-BGTVT 18/07/2022 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu...
09/2020/TT-BGTVT 22/06/2022 09/2020/TT-BGTVT ngày 22/6/2020 của Bộ GTVT Hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa...
1805/QĐ-TCĐBVN 30/03/2022 về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở 37:2022/TCĐBVN “Áo đường mềm – Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế theo chỉ số kết cấu (SN)”
251/QĐ-BGTVT 28/02/2022 Về việc ban hành Kế hoạch truyền thông năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải
41/2021/TT-BGTVT 31/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản...
39/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực...
31/2021/TT-BGTVT 07/12/2021 31/2021/TT-BGTVT ngày 07/12/2021 của Bộ GTVT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban...
31/2021/TT-BGTVT 07/12/2021 Thông tư: 31/2021/TT-BGTVT ngày 07/12/2021 của Bộ GTVT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận...
16/2021/TT-BGTVT 12/08/2021 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/08/2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương...
15/2021/TT-BGTVT 30/07/2021 15/2021/TT-BGTVT ngày 30/7/2021 của Bộ GTVT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về GTVT
12/2021/TT-BGTVT 18/06/2021 12/2021/TT-BGTVT ngày 18/6/2021 của Bộ GTVT Quy định tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải...
04/2021/TT-BGTVT 26/02/2021 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 của Bộ GTVT Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương...
872/TTr-CN 12/11/2020 872/TTr-CN - 12/11/2020 - Thanh Tra Bộ V/v Triển khai thực hiện, công khai kết luận thanh tra