Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1602/BC-SGTVT 18/06/2024 1602/BC-SGTVT - 18/6/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2024
1548/BC-SGTVT 13/06/2024 1548/BC-SGTVT - 13/6/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 6 năm 2024
1376/BC-SGTVT 29/05/2024 1376/BC-SGTVT - 29/5/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,...
1207/BC-SGTVT 15/05/2024 1207/BC-SGTVT - 15/5/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu...
903/BC-SGTVT 15/04/2024 903/BC-SGTVT - 15/4/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu...
633/BC-SGTVT 15/03/2024 633/BC-SGTVT - 15/3/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu...
616/BC-SGTVT 14/03/2024 616/BC-SGTVT - 14/3/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 3 năm 2024
588/BC-SGTVT 13/03/2024 588/BC-SGTVT - 13/3/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải...
389/BC-SGTVT 15/02/2024 389/BC-SGTVT - 15/02/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu...
337/KH-SGTVT 31/01/2024 337/KH-SGTVT - 31/01/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
171/BC-SGTVT 15/01/2024 171/BC-SGTVT - 15/01/2024 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu...
3277/BC-SGTVT 14/12/2023 3277/BC-SGTVT - 14/12/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng...
3289/BC-SGTVT 14/12/2023 3289/BC-SGTVT - 14/12/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
236/BC-TTr 08/12/2023 236/BC-TTr ngày 08/12/2023 của Thanh tra Sở về Tổng kết hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải năm 2023
2930/BC-SGTVT 15/11/2023 2930/BC-SGTVT - 15/11/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng...