Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
2583/BC-SGTVT 28/12/2020 2583/BC-SGTVT - 28/12/2020 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Báo cáo công tác PCTN năm 2020
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ...
71-KL/TW 24/03/2020 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo...
02/NQ-CP 01/01/2020 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,...
2698/BC-SGTVT 25/12/2019 2698/BC-SGTVT ngày 25/12/2019 báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng 2019
33/CT-TTg 19/12/2019 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Canh tý vui tươi,...
40-CT/TW 10/12/2019 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tổ chức Tết 2020
205-QĐ/TW 23/09/2019 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
861/QĐ-TTg 11/07/2019 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống...
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
724/CĐ-TTG 17/06/2019 724/CĐ-TTG ngày 17/6/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
769/CT-TTCP 17/05/2019 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức...
10/CT-TTg 22/04/2019 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây...
11-QĐi/TW 18/02/2019 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực...
101/QĐ- TTg 21/01/2019 101/QĐ- TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoach triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018