Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1432/BC-SGTVT 15/06/2023 1432/BC-SGTVT ngày 15 tháng 06 năm 2023 của Sở GTVT báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm...
550/BC-SGTVT 17/03/2023 550/BC-SGTVT ngày 17 tháng 03 năm 2022 của Sở GTVT báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023
2860/BC-SGTVT 16/12/2022 2860/BC-SGTVT ngày 16/12/2022 của Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
19-CT/TW 18/11/2022 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
887/QĐ-SGTVT 26/09/2022 887/QĐ-SGTVT ngày 26/9/2022 của Giám đốc Sở GTVT về việc Thanh tra việc thực hiện quy định, tiêu chuẩn, chuyên môn - kỹ thuật...
2064/BC-SGTVT 23/09/2022 2064/BC-SGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Sở GTVT báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2022
720/QĐ - SGTVT 01/08/2022 720/QĐ - SGTVT ngày 01/08/2022 của Giám đốc Sở GTVT về việc Thanh tra việc thực hiện quy định, tiêu chuẩn, chuyên môn – kỹ...
1322/BC-SGTVT 23/06/2022 1322/BC-SGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Sở GTVT báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022
590/BC-SGTVT 24/03/2022 590/BC-SGTVT ngày 24 tháng 03 năm 2022 của Sở GTVT báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2019
30/NQ-CP 11/03/2022 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành...
143/KH-SGTVT 19/01/2022 143/KH-SGTVT ngày 19/01/2022 của Sở GTVT về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Sở Giao thông vận tải
35/CT-TTg 31/12/2021 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui...
134/2021/NĐ-CP 30/12/2021 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính...
3048/BC-SGTVT 23/12/2021 3048/BC-SGTVT ngày 23/12/2021 của Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
11-CT/TW 08/12/2021 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết Nhâm Dần năm 2022