CHUYÊN MỤC

PHÒNG, CHỐNG COVID TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI
Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

Dự thảo văn bản
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
...../2021/QĐ-UBND 29/06/2021 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
..../2020/QĐ-UBND 23/06/2020 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn địa bàn tỉnh Gia Lai (lần 2)
/2020/QĐ-UBND 17/03/2020 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ  chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Gia Lai
....../2018/QĐ-UBND 26/03/2018 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan,  tổ chức của Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ lòng đường,  lề đường, hè phố, đất bảo trì đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
/2018/QĐ-UBND 21/12/2017 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô 2 bánh hạng A1 đối với người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
....../2016/QĐ-UBND 13/09/2016 Dự thảo Quyết định Quy định về màu sơn xe taxi trên địa bàn tỉnh Gia Lai
....../2016/QĐ-UBND 03/06/2016
Dự thảo Quyết định  Ban hành Quy định về việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô 2 bánh hạng A1 đối với đồng bào  dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
DTTT 16/2010/TT-BGTVT 10/12/2015 DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ 16/2010/TT-BGTVT NGÀY 30/6/2010 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
DTNĐ 08/09/2015 Văn bản dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
994 20/08/2015 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
DT 20/07/2015 Dự thảo Quyết định về việc quy định đối tượng, phương tiện, phạm vi và thời gian hoạt động của xe trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
DT 11/06/2015 Dự thảo Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn tàu bay trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2020