Liên kết website

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
02/2023/TT-BGTVT 21/03/2023 02/2023/TT-BGTVT ngày 21/03/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo...
475/TB-SGTVT 09/03/2023 475/TB-SGTVT - 09/3/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Thông báo triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe...
347/SGTVT-VP 23/02/2023 347/SGTVT-VP - 23/02/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.
49/QĐ-SGTVT 07/02/2023 49/QĐ-SGTVT - 07/02/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về cầu tại Sở Giao thông vận tải...
16/QĐ-SGTVT 10/01/2023 16/QĐ-SGTVT - 10/01/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai QĐ thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ
65/TB-SGTVT 09/01/2023 65/TB-SGTVT - 09/01/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Thông báo Về việc tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải tỉnh...
57/TB-SGTVT 09/01/2023 57/TB-SGTVT - 09/01/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Thông báo phù hiệu vận tải hết hiệu lực - Tháng 01/2023 - Đợt 2
2830/KH-SGTVT 14/12/2022 2830/KH-SGTVT - 14/12/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai KH Công tác phục vụ nhu cầu vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn...
2583/TB-SGTVT 21/11/2022 2583/TB-SGTVT - 21/11/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v phù hiệu vận tải hết hiệu lực tháng 11 đợt 2
1089/QĐ-SGTVT 18/11/2022 1089/QĐ-SGTVT - 18/11/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
720/QĐ-UBND 17/11/2022 720/QĐ-UBND - 17/11/2022 - UBND tỉnh Gia Lai V/v Phê duyệt hồ sơ các điểm đấu nối vào quốc lộ và đường tỉnh.
2554/SGTVT-QLKCHTGT 16/11/2022 2554/SGTVT-QLKCHTGT - 16/11/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v rà soát tải trọng, khổ giới hạn đường bộ năm 2022
40/2022/QĐ-UBND 14/11/2022 40/2022/QĐ-UBND - 14/11/2022 - UBND tỉnh Gia Lai Quyết định phân cấp thẩm quyền thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui...
1060/QĐ-SGTVT 10/11/2022 1060/QĐ-SGTVT - 10/11/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Quyết định Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công...
2499/TB-SGTVT 10/11/2022 2499/TB-SGTVT - 10/11/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Về việc bổ sung sân sát hạch đủ điều kiện tổ chức sát hạch lái...