CHUYÊN MỤC

PHÒNG, CHỐNG COVID TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI
Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

Quyết định 463/QĐ-SGTVT - 14/5/2021 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIA LAI QUẢN LÝ (CẬP NHẬT ĐẾN 30/4/2021)

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIA LAI QUẢN LÝ (CẬP NHẬT ĐẾN 30/4/2021)

Văn bản số 2209/SGTVT-KHTCVT - 10/11/2020 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v cung cấp số lượng phương tiện để quản lý thuế trong lĩnh vực vận tải

Quyết định 618/QD-SGTVT ngày 20/8/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh liền kề trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Văn bản số 1364/SGTVT-KHTCVT ngày 16/7/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v cung cấp số lượng phương tiện để quản lý thuế trong lĩnh vực vận tải Qúy II/2020

Quyết định số 257/QĐ-SGTVT ngày 04/5/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Văn bản số 739/SGTVT-KHTCVT ngày 22/4/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v cung cấp số lượng phương tiện để quản lý thuế trong lĩnh vực vận tải tới Qúy I/2020

Văn bản số 14/SGTVT-KHTCVT ngày 06/01/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc cung cấp số lượng phương tiện để quản lý thuế trong lĩnh vực vận tải


Quyết định số 03/QĐ-SGTVT ngày 03/01/2020 của Giám đốc Sở GTVT về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Công văn 2205/SGTVT-KHTCVT ngày 23/10/2019 cảu Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v cung cấp số lượng phương tiện để quản lý thuế trong lĩnh vực vận tải

Văn bản số 1463/SGTVT-KHTCVT ngày 19/7/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Số lượng phương tiện được cấp phù hiệu Qúy II/2019

Quyết định số 373/QĐ-SGTVT ngày 10/6/2019 của sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thông báo 867/TB-SGTVT ngày 04/5/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai về việc phù hiệu xe taxi hết hiệu lực.

Thông báo 865/TB-SGTVT ngày 04/5/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kết quả kiểm tra tốc độ thông qua trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (tháng 02/2019)

Thông báo 864/TB-SGTVT ngày 04/5/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai về Kết quả kiểm tra tốc độ thông qua trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (tháng 03/2019)

Văn bản số 716/SGTVT-KHTCT ngày 16/4/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v cung cấp số lượng phương tiện để quản lý thuế trong lĩnh vực vận tải

Văn bản 508/SGTVT-KHTCVT ngày 18/3/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v cung cấp số lượng phương tiện để quản lý thuế trong lĩnh vực vận tải

Công văn 203/SGTVT-KHTCVT ngày 23/01/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v thực hiện niêm yết giá cước phụ thu trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Công văn 195/SGTVT-KHTCVT ngày 23/01/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v đề nghị đơn vị giải trình vi phạm không truyền dữ liệu

Công văn 109/SGTVT-KHTCVT ngày 15/01/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong vận tải hành khách.

Văn bản 79/SGTVT-KHTCVT ngày 11/01/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v cung cấp số lượng phương tiện để quản lý thuế trong lĩnh vực vận tải

Công văn 17/SGTVT-KHTCVT ngày 04/01/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v tăng cường công tác quản lý lái xe kinh doanh vận tải.

Văn bản số 2667/SGTVT-KHTCVT ngày 27/12/2018 của Sở Giao thông vận tải Gia Lai về việc phụ thu giá cước vận tải trong dịp Tết Nguyên Đán 2019

Văn bản 2502/SGTVT-KHTCVT ngày 12/12/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v cung cấp số lượng phương tiện để quản lý thuế trong lĩnh vực vận tải

VĂN BẢN SỐ 2296/SGTVT-KHTCVT NGÀY 16/11/2018 CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ VIỆC CUNG CẤP SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN ĐỂ QUẢN LÝ THUẾ TRONG LĨNH VỰC VẬN TẢI

Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

Văn bản số 638/SGTVT-KHTCVT ngày 13/4/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc phối hợp quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải

Biểu đồ chạy xe tuyến cố định quý II năm 2017

Thông báo số 1553/SGTVT-KHTCVT ngày 07/10/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc tổ chức tập huấn người điều hành vận tải

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM THÔNG QUA TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU TỪ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH (THÁNG 8)

Công văn số 1263/SGTVT-KHTCVT ngày 16/8/2016 của Sở Giao thông vận tải V/v phục vụ vận chuyển khách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh Ngày 2/9/2016

Thông báo kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm thông qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (Tháng 7)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM THÔNG QUA TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU TỪ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM THÔNG QUA TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU TỪ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH

Văn bản số 979/SGTVT-KHTCVT ngày 29/6/2016 về việc chấn chỉnh tình trạng lái xe vi phạm thời gian lái xe

Quyết định số 172/QĐ-SGTVT ngày 09/3/2016 của Sở Giao thông vận tải Về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright ©2014 Bản quyền thuộc về Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269 3824248 - Fax: 0269 3824241- Đường dây nóng: 0968583071
 Email: sgtvt@gialai.gov.vn; Fanpage: https://www.facebook.com/sgtvtgialai
Giấy phép số: 11/GP-TTĐT ngày 17/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai