You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

Đảng bộ Sở GTVT: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Ngày đăng bài: 04/06/2012
Thực hiện kế hoạch số 34-KH/TU ngày 27/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 24/4/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ngày 24/5 Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nguyễn Hữu Quế đã giới thiệu, phân tích, làm rõ các quan điểm, nội dung quan trọng trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng tập trung vào 5 vấn đề: Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết về xây dựng Đảng; nội dung cơ bản của Nghị quyết; những mục tiêu cần đạt được, phương châm trong tổ chức thực hiện; những giải pháp cần tập trung thực hiện và các vấn đề cần lưu ý trong tổ chức thực hiện. Đồng chí Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay đã mang lại nhiều thời cơ song cũng không ít khó khăn và thách thức lớn. Công tác xây dựng Đảng đã bộc lộ không ít hạn chế, yêu kém nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Do đó phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và học tập Nghị quyết lần này là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức được tầm quan trọng của Nghị quyết, ra sức rèn luyện, xây dựng đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, biến nhận thức trở thành hành động cụ thể, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác, gương mẫu thực hiện phê bình và tự phê bình theo cương vị, chức trách, nhiệm vụ của mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài; nâng cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm,…. Từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Cũng trong ngày 24/5, Đảng bộ Sở đã tổ chức cho toàn bộ đảng viên tham gia góp ý xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Đảng bộ Sở. Đồng thời công bố quyết định và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí Tạ Quang Hùng và đồng chí Nguyễn Phùng Đạt./.
(Thu Hiền-Sở GTVT)