CHUYÊN MỤC

PHÒNG, CHỐNG COVID TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI
Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

THÔNG BÁO: PHƯƠNG ÁN VẬN TẢI KHÁCH LIÊN TỈNH ĐẾN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC NHÓM 3

Ngày đăng bài: 17/04/2020
Thực hiện Công văn số 851/UBND-KGVX ngày 16/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Công văn số 3655/BGVT-VT ngày 16/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải; Công văn số 2293/TCĐBVN-VT ngày 17/4/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam V/v hướng dẫn tổ chức vận chuyển hành khách giữa các địa phương thuộc Nhóm 3;
Tiếp theo Công văn số 711/SGTVT-KHTCVT ngày 17/4/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh trong tình hình phòng chống dịch Covid-19; Sở Giao thông vận tải thông báo phương án vận tải khách liên tỉnh đến các tỉnh, thành phố thuộc Nhóm 3 như sau:1. Cho phép hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh (tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng) từ Gia Lai đi các tỉnh thuộc Nhóm 3 gồm: Kon Tum, Đăk Lăk, Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Đăk Nông, Lâm Đồng và Ninh Thuận (lưu ý đi Ninh Thuận không đi qua địa phận tỉnh thuộc Nhóm 1 là Khánh Hòa).
Các tuyến vận tải hành khách cố định nêu trên giảm tối thiểu 50% số chuyến xe theo biểu đồ chạy xe đã được Sở GTVT phê duyệt.
Các bến xe khách căn cứ theo biểu đồ chạy xe trên các tuyến đã được Sở GTVT công bố, thực hiện bố trí phương tiện điều chỉnh giảm phù hợp; kịp thời báo cáo Sở GTVT các trường hợp phát sinh.
Ghi chú: Việc phân loại nhóm nguy cơ dịch bệnh ở các địa phương theo Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ. Nhóm nguy cơ cao (gọi tắt Nhóm 1), Nhóm có nguy cơ (gọi tắt Nhóm 2), Nhóm có nguy cơ thấp (gọi tắt Nhóm 3).
2. Tất cả các chuyến xe hoạt động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo việc vận chuyển hành khách không quá 50% sức chứa và không quá 20 người/chuyến xe; hướng dẫn hành khách ngồi giãn cách, xen kẽ giữa các hàng ghế; khử trùng xe trước và sau khi đón, trả khách theo quy định; lái xe, hành khách phải đeo khẩu trang suốt hành trình, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, trên xe ưu tiên mở cửa thông thoáng, để điều hòa trên 26 độ C,… theo hướng dẫn, chỉ đạo của các ngành chức năng. Lập đầy đủ danh sách hành khách (họ và tên, điện thoại, địa chỉ cư trú, nơi lên xe, xuống xe); hành khách phải khai báo y tế bắt buộc.
Không vận chuyển hành khách không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. Khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, từ chối vận chuyển, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương và Sở Giao thông vận tải.
3. Thanh tra Sở phối hợp với các ngành chức năng và đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.
4. Thời gian thực hiện các nội dung nêu trên kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2020 đến khi có thông báo mới.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở để điều chỉnh, giải quyết phù hợp/.
                                         (Theo Văn bản số 718/SGTVT-KHTCVT ngày 17/4/2020 của Sở GTVT Gia Lai)