You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

Ngày đăng bài: 23/01/2018
Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Thực hiện công văn số 1747/SNV-CCVC ngày 06/12/2017 của Sở Nội vụ về việc tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017,
Sở Giao thông vận tải đã triển khai kiểm điểm, đánh giá công chức, người lao động năm 2017, kết quả cụ thể như sau:
Trong tổng số 62 CC, NLĐ được đánh giá, phân loại trong đó có 17 CC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 27,4%; 45 CC, NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 72,6%; không có CC,NLĐ hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụTrong đó:


- Trưởng phòng và tương đương: Hoàn thành xuất sắc: 4/6 đạt tỷ lệ 66,7%; hoàn thành tốt: 2/6, đạt tỷ 33,7%.
- Phó trưởng phòng: Hoàn thành xuất sắc: 5/8 đạt tỷ lệ 62,5%; hoàn thành tốt 3/8 đạt tỷ lệ 37,5%.
- Chuyên viên và hợp đồng theo NĐ68CP:
+ Chuyên viên: Hoàn thành xuất sắc: 4/19 đạt tỷ lệ 21%; Hoàn thành tốt: 15/19, đạt tỷ lệ 79%.
+ Hợp đồng Nghị 68: Hoàn xuất sắc: 2/4 đạt tỷ lệ 50%; hoàn thành tốt: 2/4 đạt tỷ lệ 50%.
- Hợp đồng lao động khác: Hoàn thành xuất sắc: 2/25 đạt tỷ lệ 08%; hoàn thành tốt: 23/25, đạt tỷ lệ 92%.
Sở Giao thông vận tải thông báo đến toàn thể CC và NLĐ trong Sở được biết. Báo cáo tóm tắt nhận xét, đánh giá, phân loại công chức, người lao động năm 2017 thuộc diện phân cấp quản lý của Sở Giao thông vận tải được gửi đến từng CC, NLĐ trong cơ quan./.
                                                                                                        Nguồn: Thu Hiền-Văn phòng Sở
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright ©2014 Bản quyền thuộc về Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269 3824248 - Fax: 0269 3824241- Đường dây nóng: 0968583071
 Email: sgtvt@gialai.gov.vn; Fanpage: https://www.facebook.com/sgtvtgialai
Giấy phép số: 11/GP-TTĐT ngày 17/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai