You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2018 CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH GIA LAI

Ngày đăng bài: 28/12/2018
Công tác theo dõi thi hành pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược và là một chức năng, nhiệm vụ mới của ngành được triển khai thực trong những năm qua, làm tốt công tác này từ đó, thu hút và tạo điều kiện cho cán bộ công chức và mọi tầng lớp nhân dân có thể tham gia đóng góp ý kiến cho hoạt động xây dựng pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật của ngành GTVT.
Trên cơ sở nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018;  Sở đã ban hành kế hoạch sát với nội dung trọng tâm và phù hợp với ngành. Chỉ đạo các phòng tổ chức triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình cụ thể của Sở; thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý của ngành nhằm thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch của ngành và nhiệm vụ được cấp trên giao năm 2018, Sở tập trung theo dõi sâu về mức độ tuân thủ pháp luật đối với các lĩnh vực trọng tâm về theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Vận tải đường bộ; an toàn giao thông; phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông. Xác định việc theo dõi thi hành pháp luật của Sở là nhiệm vụ trọng tâm nên Lãnh đạo sở đã chỉ đạo thường xuyên và liên tục, công tác kiểm tra, xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thực hiện trọng điểm, các hành vi vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và đúng đối tượng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông; hậu quả do hành vi vi phạm gây ra được khắc phục kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Tuy nhiên, bên cạnh đó việc tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân vẫn còn những tồn tại đó là: Tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi vận chuyển hàng quá tải, quá khổ; phương tiện chạy“ vòng vo ” đón trả khách không đúng nơi quy định; việc lấn chiếm hành lang đường bộ để xây dựng nhà cửa, lều quán và các công trình phụ trợ khác... trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra.Việc chấp hành pháp luật về kinh doanh vận tải còn những hạn chế nhất định. Một số đơn vị vận tải chưa thật sự quan tâm đến công tác kiểm tra xử lý các lái xe vi phạm quy định về điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, chủ phương tiện không chấp hành biểu đồ chạy xe, không duy trì tình trạng kỹ thuật của thiết bị giám sát hành trình hoặc chỉ dừng lại ở mức độ nhắc nhở, kiểm điểm nhằm đối phó trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính cấp đổi phù hiệu chạy xe.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật của ngành trong thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã rút ra một số kinh nghiệm để trao đổi như sau:
Một là, thực hiện tốt vai trò tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp, nhất là công tác tổ chức, phân giao nhiệm vụ, cơ chế phối hợp, chỉ đạo và kiểm tra... Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định rõ một số hoạt động trọng tâm cần theo dõi. Để từ đó gắn công tác xây dựng pháp luật với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách một cách hiệu quả.
Hai là, Tăng cường, đổi mới hình thức, phương pháp, nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, kết hợp các hình thức tuyên truyền trực quan dễ hiểu, dễ nhớ bằng hình ảnh, pa nô, áp phích, tờ rơi, băng rôn với các hình thức khác như: mở lớp tập huấn, đối thoại trực tiếp, giải đáp qua trang tin điện tử, nhằm nâng cao nhận thức, hành động chấp hành pháp luật các đơn vị kinh doanh vận tải, đặc biệt là đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện.....
Ba là, mỗi cán bộ, công chức, nhất là người thi hành công vụ và mọi tầng lớp nhân dân phải tự giác chấp hành pháp luật; nêu cao tinh thần phối hợp giữa các ngành, địa phương trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL tại địa phương, phát hiện cho được những hạn chế, bất cập cụ thể, nguyên nhân để có biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời.
Bốn là, hoàn thiện cơ chế phối hợp trách nhiệm giữa các ngành, các cấp trong quá trình theo dõi, giám sát thực thi pháp luật. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cần tiếp tục được xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo là công cụ pháp lý hữu hiệu xử lý triệt để các hành vi vi phạm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông.
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019
Trên cơ sở Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của tỉnh, chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Sở; tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như đầu tư xây dựng cơ bản, an toàn giao thông đường bộ, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, đào tạo sát hạch lái xe và đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giao thông vận tải nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giao thông vận tải nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
                                                                                               (Văn phòng- Sở GTVT Gia Lai)
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright ©2014 Bản quyền thuộc về Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269 3824248 - Fax: 0269 3824241- Đường dây nóng: 0968583071
 Email: sgtvt@gialai.gov.vn; Fanpage: https://www.facebook.com/sgtvtgialai
Giấy phép số: 11/GP-TTĐT ngày 17/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai