You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

HOÀN THÀNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM HUYỆN ĐI TRUNG TÂM XÃ KÔNG LƠNG KHƠNG, TRUNG TÂM XÃ TƠ TUNG, HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI

Ngày đăng bài: 18/07/2018
Thực hiện chức năng quản lý chất lượng công trình giao thông theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Thông tư số 26/2016/TT-BXD, ngày 13/7/2018 Sở GTVT đã tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Đường từ trung tâm huyện đi trung tâm xã Kông Lơng Khơng, trung tâm xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Dự án được Sở GTVT thẩm định và Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 148/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2016. Chủ đầu tư là UBND huyện Kbang.
Công trình được đầu tư theo quy mô đường giao thông nông thôn loại A, mặt đường bê tông xi măng dày 20cm; bề rộng nền đường 6,0m ; bề rộng mặt đường 3,5m ; bề rộng lề đường 0,75x2=1,5m. Riêng đoạn từ Km2+72,40 – Km2+588,13m qua trung tâm xã Kông Lơng Khơng nền đường được thiết kế rộng 12,2m; mặt đường rộng 7,0m; lề đường r