You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

HOÀN THÀNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM HUYỆN ĐI TRUNG TÂM XÃ KÔNG LƠNG KHƠNG, TRUNG TÂM XÃ TƠ TUNG, HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI

Thực hiện chức năng quản lý chất lượng công trình giao thông theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Thông tư số 26/2016/TT-BXD...

KHỞI CÔNG DỰ ÁN ĐƯỜNG LIÊN HUYỆN CHƯ PĂH - IA GRAI - ĐỨC CƠ - CHƯ PRÔNG, TỈNH GIA LAI

Tháng 6/2018 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức khởi công dự án Đường liên...

PHỐI HỢP VỚI UBND HUYỆN IA GRAI TRONG CÔNG TÁC KHẮC PHỤC THIỆT HAI THIỆT HAI DO DO CƠN BẢO SỐ 02 GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và hoàn lưu của bão, trong các ngày từ 01/6 – ngày 12/6 trên địa bàn tỉnh Gia lai xảy ra...

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THIỆT HAI DO DO CƠN BẢO SỐ 02 GÂY RA TRÊN QUỐC LỘ 14C ĐOẠN QUA HUYỆN ĐỨC CƠ VÀ CHƯ PRÔNG

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và hoàn lưu của bão, Trong các ngày từ 01/6 – ngày 12/6 trên địa bàn tỉnh Gia lai xảy ra...