Quay lại

Thực hiện nghiêm việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định của Chính phủ

Default news teaser image

Tiếp theo Công văn số 872/SGTVT-KHVT ngày 14/7/2011, Sở Giao thông vận tải, tiếp tục có Văn bản số 1462/SGTVT-KHVT ngày 01/11/2011 chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải khách và vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ thực hiện nghiêm lộ trình gắn thiết bị giám sát hành trình của xe theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô quy định
“Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ phải lắp đặt và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của thiết bị giám sát hành trình của xe” và ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình xe ô tô tại Công văn số 3864/BGTVT-KHCN ngày 30/6/2011, về nguyên tắc thời gian lắp đặt không được chậm quá 6 tháng so với quy định, cụ thể:
- Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có cự ly từ 500 ki lô mét trở lên, xe kinh doanh vận chuyển khách du lịch, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trước ngày 01 tháng 01 năm 2012.
-  Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến cố định có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên, xe buýt, xe kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng phải gắn thiết bị giám sát hành trình trước ngày 01 tháng 07 năm 2012.
- Các xe ô tô kinh doanh vận tải theo tuyến cố định có cự ly từ 300 ki lô mét trở xuống phải gắn thiết bị giám sát hành trình trước ngày 01 tháng 01 năm 2013.
Sau thời gian quy định trên, nếu đơn vị nào chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, Sở sẽ thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải, thu hồi chấp thuận khai thác tuyến, từ chối cấp phù hiệu, biển hiệu đối với phương tiện và sổ liên vận đối với xe vận tải hàng hóa bằng Công-ten-nơ.

                                                                            (Tin Sở GTVT)

Quay lại