Quay lại

Đoàn kiểm tra Bộ Giao thông vận tải kiểm tra việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ tại tỉnh Gia Lai

Đoàn kiểm tra Bộ Giao thông vận tải kiểm tra việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ tại tỉnh Gia Lai

Trong 02 ngày (20 – 21/12/2011) Đoàn kiểm tra Bộ GTVT do đồng chí Trịnh Minh Hiền – Vụ trưởng pháp chế Bộ GTVT làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chiều ngày 20/12 Đoàn kiểm tra đã làm việc với các phòng, ban chuyên môn Sở GTVT tỉnh và một số cơ sở đào tạo lái xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải tại địa phương. Trong buổi làm việc sáng ngày 21/12, Đoàn kiểm tra đã nghe Sở GTVT báo cáo tình hình thực hiện Luật GTĐB trên các lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, quản lý vận tải, bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải, công tác xử phạt vi phạm hành chính và thanh tra; kết quả thực hiện công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật GTĐB; công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi địa phương; công tác tuyên truyền phổ biến Luật GTĐB và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Sở GTVT kiến nghị Đoàn kiểm tra đề nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí san sửa, phát dọn phần hành lang đã được giải tỏa, các đoạn tuyến có dân cư sinh sống mà chưa có đường gom; Bố trí vốn thực hiện quy hoạch đấu nối các đường ngang vào quốc lộ và xây dựng đường gom; Sửa đổi một số quy định của các Thông tư số 07, 15/2011/TT-BGTVT, Thông tư 24/2010/TT-BGTVT của Bộ GTVT theo hướng phù hợp với đặc điểm của tỉnh miền núi, tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo lái xe và doanh nghiệp kinh doanh vận tải hoạt động hiệu quả hơn.
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Minh Hiền ghi nhận những kết quả mà Sở GTVT đã đạt được, tiêu biểu là đã tham mưu UBND tỉnh ban hành được 5/6 văn bản Luật thuộc thẩm quyền. Tuy nhiên còn hạn chế trong việc xử phạt xe quá khổ, quá tải, xử phạt đấu nối trái phép, chưa công bố lại bến xe theo Thông tư 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Đoàn kiểm tra đề nghị Sở GTVT cần tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền, phổ biến Luật GTĐB và các văn bản hướng dẫn thi hành; cần làm tốt công tác tham mưu để hệ thống giao thông của tỉnh ngày càng hoàn thiện, thuận lợi cho người dân lưu thông,………….  

 (Tin Sở GTVT)

Quay lại