Quay lại

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI CHO CÔNG TY TNHH ĐĂNG KIỂM CAO NGUYÊN - MÃ SỐ 8105D

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN  HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI CHO  CÔNG TY TNHH ĐĂNG KIỂM CAO NGUYÊN - MÃ SỐ 8105D

Thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Ngày 30/7/2020, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới số 8105D/ĐKVN-1 cho:
- Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Nguyên - Mã số 8105D.
- Địa chỉ: Lô số 50, cụm công nghiệp Diên Phú, thôn 3, xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Số lượng dây chuyền kiểm định được hoạt động kiểm định: Một (01) dây chuyền.
- Số lượng, loại dây chuyền kiểm định của đơn vị:
+ Số lượng: Hai (02) dây chuyền.
+ Dây chuyền số 01: Dây chuyền kiểm định loại II.
+ Dây chuyền số 02: Dây chuyền kiểm định loại II.
Ngày 06/8/2020, Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Nguyên - Mã số 8105D chính thức đi vào hoạt động kiểm định xe cơ giới.
                                                                      (Tin Phòng Quản lý PT&NL- Sở GTVT Gia Lai)


Quay lại