Quay lại

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN TIẾP XÚC GẦN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19 (BLUEZONE )

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN TIẾP XÚC GẦN TRONG PHÒNG, CHỐNG  DỊCH BỆNH COVID -19 (BLUEZONE )

  

1. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
BLUEZONE1-(2).jpg
2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BLUEZONE-SD.jpg
3. VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

Quay lại