Quay lại

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP VÀ TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH MỚI TRONG LĨNH VỰC VẬN TẢI

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP VÀ TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH MỚI TRONG LĨNH VỰC VẬN TẢI

Ngày 16/7/2020, Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị đối thoại và triển khai Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.


Dự hội nghị có ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Đại diện BCH Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh và hơn 80 đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe trên địa bàn tỉnh.
Tại Hội nghị các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe đã được hướng dẫn chi tiết các quy định trong lĩnh vực kinh doanh vận tải được quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đặc biệt là các quy định mới phải triển khai thực hiện trong thời gian đến.
Đồng thời các doanh nghiệp đã nêu lên một số ý kiến, kiến nghị như: Việc cấp phù hiệu cho xe chạy hợp đồng ngắn hạn doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn nếu nhu cầu đột xuất rơi vào thứ bảy, chủ nhật; doanh nghiệp cần đăng ký học chứng chỉ sơ cấp về vận tải; hướng dẫn về đơn vị cung cấp camera giám sát trên phương tiện đạt quy chuẩn; một số xe vận chuyển hành khách tuyến cố định sau khi xuất bến thường vòng vo,... được doanh nghiệp quan tâm, thảo luận tại hội nghị.
hoi-nghi-doi-thoai-dn-2020-1.jpg
Hầu hết các ý kiến, kiến nghị đều được Sở Giao thông vận tải, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Gia Lai trả lời trực tiếp tại Hội nghị. Sở Giao thông vận tải cũng đề nghị các đơn vị thường xuyên phản ánh, trao đổi các thông tin về hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh về Sở để Sở kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
                                                                                     (Tin Phòng KH-TC-VT- Sở GTVT Gia Lai)

Quay lại