Quay lại

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NHẬN HỒ SƠ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CHO NHÂN VIÊN BƯU ĐIỆN

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NHẬN HỒ SƠ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ  CHO NHÂN VIÊN BƯU ĐIỆN

Chiều ngày 04 tháng 7 năm 2020, Tại Hội trường Bưu Điện tỉnh. Sở Giao thông vận tải đã phối hợp Bưu Điện tỉnh tổ chức lớp tập huấn về hướng dẫn nhận hồ sơ về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông cho 64 cá nhân làm việc tại Trung tâm hành công tỉnh, huyện và các phòng chức năng giám sát thuộc Bưu điện tỉnh. 
 
tap-huan-buu-dien-2020-1.jpg

tap-huan-buu-dien-2020-2.jpg


Thông qua lớp tập huấn giúp cho nhân viên Bưu điện, hiểu rõ được các chức năng, quy trình vận hành của phần mềm tiếp nhận hồ sơ TTHC mức độ 3,4 trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở và hướng dẫn các thành phần hồ sơ về TTHC của Sở để nhân viên Bưu điện nhận biết nhận và hướng dẫn hỗ trợ cho người dân khi đến giao dịch tại Trung tâm trong tỉnh. 
Qua đó góp phần bảo đảm việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính của ngành Giao thông vận tải tại Trung tâm hiệu quả, an toàn và an ninh dữ liệu.
                                                                                            (Tin Văn Phòng- Sở GTVT Gia Lai)

Quay lại