Quay lại

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 19/CT-TTG NGÀY 24/4/2020 VÀ KẾT LUẬN TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ NGÀY 28/4/2020

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 19/CT-TTG NGÀY 24/4/2020 VÀ KẾT LUẬN TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ NGÀY 28/4/2020

Thực hiện Công văn số 4103/BGTVT-VT ngày 28/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26/4/2020 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Sở GTVT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:


1. Đối với vận tải hành khách liên tỉnh đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong nhóm có nguy cơ và nhóm nguy cơ thấp thực hiện như sau:
- Nhóm có nguy cơ: Vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh được hoạt động tối đa đến 50% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt.
- Nhóm có nguy cơ thấp: Vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh được hoạt động 100% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt.
- Các bến xe khách căn cứ theo biểu đồ chạy xe đã được công bố, thực hiện bố trí phương tiện điều chỉnh giảm trên các tuyến thuộc nhóm có nguy cơ phù hợp; kịp thời báo cáo Sở GTVT các trường hợp phát sinh.
2. Vận tải hành khách nội tỉnh
Tiếp tục cho phép hoạt động các loại hình vận tải hành khách: Tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe hợp đồng đưa đón học sinh,…Trên cơ sở kế hoạch, biểu đồ chạy xe, các đơn vị bố trí phương tiện hoạt động phù hợp với nhu cầu đi lại của nhân dân.
3. Các phương tiện hoạt động phải áp dụng các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 4101/BGTVT-CYT ngày 28/4/2020 (gửi kèm).
4. Đề nghị Cảng Hàng không Pleiku tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phù hợp với đặc thù ngành hàng không, bảo đảm an toàn cho hành khách, ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh.
5. Giao Thanh tra Sở GTVT phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
6. Thời gian thực hiện các nội dung nêu trên kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2020 đến khi có thông báo mới.
 Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở để điều chỉnh, giải quyết phù hợp/.
                                                   (Theo Văn bản số 806/SGTVT-KHTCVT ngày 28/4/2020 của Sở GTVT Gia Lai)

Quay lại