Quay lại

HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO NGƯỜI LÁI XE TAXI

HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO NGƯỜI LÁI XE TAXI

Thực hiện Công văn số 3837/BGTVT-BCĐ ngày 22/4/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 - Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 cho người lái xe taxi; Công văn số  3863/BGTVT-CYT ngày 22/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn các điều kiện y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện  giao thông;


Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh tổ chức hướng dẫn, quán triệt cho toàn bộ lái xe thuộc đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp, phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 3837/BGTVT-BCĐ ngày 22/4/2020 và Công văn số  3863/BGTVT-CYT ngày 22/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải (gửi kèm văn bản).
Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện
File đính kèm: Công văn số 3837/BGTVT-BCĐ 
                                                                     (Theo Văn bản số 774/SGTVT-KHTCVT của Sở GTVT Gia Lai)

Quay lại