Quay lại

KIỂM DỊCH Y TẾ ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN, HÀNG HÓA VÀ NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI

KIỂM DỊCH Y TẾ ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN, HÀNG HÓA VÀ NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI

Thực hiện Công văn số 630/SYT-NVY ngày 14/4/2020 của Sở Y tế về việc kiểm dịch y tế đối với phương tiện, hàng hóa và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới;
Tiếp theo Công văn số 466/SGTVT-KHTCVT ngày 19/3/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới; Sở GTVT đề nghị các cá nhân, đơn vị hoạt động vận tải liên vận quốc tế Việt Nam - Lào - Campuchia bằng xe ô tô thực hiện kiểm dịch y tế như sau: 


- Đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Chỉ thị số 16/ CT-TTg, tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam phải được cách ly y tế 14 ngày theo quy định; vì vậy người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa chỉ đến khu vực kiểm dịch. Nếu muốn vận chuyển hàng hóa vào nội địa thì phải tiến hành thay người điều khiển phương tiện, sau khi được khử trùng phương tiện.
 - Đối với phương tiện vận chuyển: Sẽ được lực lượng y tế thuộc Khoa kiểm dịch y tế biên giới phun hóa chất khử trùng, khử khuẩn theo quy định, trước khi vào nội địa.
Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, quá trình thực hiện thường xuyên, kịp thời báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh, các khó khăn, vướng mắc về Sở để theo dõi, chỉ đạo./.
File đính kèm: 
Văn bản Số 767/SGTVT-KHTCVT
                                             (Theo Văn bản Số 767/SGTVT-KHTCVT ngày 23/4/2020 của Sở GTVT Gia Lai)

Quay lại