Quay lại

THÔNG BÁO: THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG NGÀNH GTVT TỈNH GIA LAI

THÔNG BÁO: THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG NGÀNH GTVT TỈNH GIA LAI

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 ngày 22/4/2020, thực hiện Công văn số 3864/BGTVT-VT ngày 22/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 910/UBND-KGVX ngày 23/4/2020; Sở GTVT yêu cầu các đơn vị trong ngành GTVT tỉnh Gia Lai thực hiện một số nội dung sau:


1. Hoạt động vận tải hành khách công cộng
1.1. Đối với hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đến các địa phương thuộc nhóm có nguy cơ và nhóm nguy cơ thấp thực hiện như sau:
- Xe tuyến cố định:
+ Nhóm có nguy cơ: Chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ chạy xe đã được công bố (tối thiểu 01 chuyến/tuyến).
+ Nhóm có nguy cơ thấp: Chỉ hoạt động tối đa đến 50% theo biểu đồ chạy xe đã được công bố (tối thiểu 01 chuyến/tuyến).
+ Các bến xe khách căn cứ theo biểu đồ chạy xe đã được công bố, thực hiện bố trí phương tiện điều chỉnh giảm phù hợp; kịp thời báo cáo Sở GTVT các trường hợp phát sinh.
- Xe hợp đồng: Chỉ hoạt động tối đa đến 30% số lượng xe hợp đồng của đơn vị khi đi đến các địa phương thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% số lượng xe hợp đồng của đơn vị khi đi đến các địa phương thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu 01 xe/đơn vị).
1.2. Vận tải hành khách nội tỉnh
Cho phép hoạt động các loại hình vận tải hành khách: Tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe hợp đồng đưa đón học sinh,…Trên cơ sở kế hoạch, biểu đồ chạy xe, các đơn vị bố trí phương tiện hoạt động phù hợp với nhu cầu đi lại của nhân dân.
1.3. Các phương tiện hoạt động phải áp dụng các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3863/BGTVT-CYT ngày 22/4/2020.
1.4. Đề nghị Cảng Hàng không Pleiku thực hiện vệ sinh, khử khuẩn môi trường, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để hoạt động trở lại theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và lịch bay của các hãng hàng không có chuyến bay đến Pleiku và ngược lại.
2. Đào tạo, sát hạch lái xe và đăng kiểm
- Các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe và các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới triển khai tổ chức hoạt động đáp ứng nhu cầu của người dân, tổ chức.
- Đối với công tác tổ chức sát hạch: Các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch thông báo cụ thể cho thí sinh theo từng khung giờ tổ chức sát hạch (từng nhóm không quá 20 người), giữ khoảng cách an toàn để phòng, chống dịch.
- Các đơn vị hoạt động phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chức năng như: Đeo khẩu trang; kiểm tra thân nhiệt; bố trí xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng phương tiện, trang thiết bị, phòng chuyên môn,.... Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch.
3. Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quản lý bảo trì, xây dựng đường bộ tổ chức hoạt động, đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn. Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh tại các công trường xây dựng.
4. Giao Thanh tra Sở GTVT phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
 5. Thời gian thực hiện các nội dung nêu trên kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 đến khi có thông báo mới.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở để điều chỉnh, giải quyết phù hợp/.
File đính kèm:
Văn bản số 762/SGTVT-KHTCVT 
                          Văn bản số 3863/BGTVT-CYT
                                                      (Theo Văn bản số 762/SGTVT-KHTCVT ngày 23/4/2020 của Sở GTVT Gia Lai)

Quay lại