Quay lại

TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI GIẢI QUYẾT THCC VỀ ĐỔI GPLX THÔNG QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3

TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI GIẢI QUYẾT THCC  VỀ ĐỔI GPLX THÔNG QUA  DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3

Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp và triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đồng thời tăng cường giải quyết TTHC thông qua dịch công trực tuyến mức độ 3, 4. Trong thời gian vừa qua, Sở đã phối hợp với Bưu điện triển khai giải quyết hồ sơ đổi GPLX trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa bàn cấp huyên thông qua tin nhắn Zalo. Theo đó, công tác giải quyết TTHC thực hiện các bước cụ thể sau:


- Các cá nhân có nhu cầu liên hệ với nhân viên Bưu điện qua Zalo ( được thông báo công khai qua hệ thống của Bưu điện tỉnh từ cấp tỉnh, đến cấp huyện và cấp xã) để được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nhân viên bưu điện đến nơi cư trú của người dân để nhận hồ sơ và nộp hồ sơ trực tuyến (thay cho các cá nhân);
- Nhân viên bưu điện sẽ thông báo thời gian đến các Trung tâm hành chính công cấp huyện để chụp ảnh và hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định; chuyển hồ sơ TTHC về Sở Giao thông vận tải giải quyết.
- Nhân viên Bưu điện tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC của Sở Giao thông vận tải và chuyển đến địa chỉ theo yêu cầu của các cá nhân.
Đến nay, triển khai giải quyết hồ sơ đổi GPLX trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa bàn cấp huyên thông qua tin nhắn Zalo đã thu được một số kết quả tích cực, bước đầu đã tạo thói quen cho người dân trong thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, cũng như dịch vụ bưu chính công ích. Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với Bưu điện đánh giá, rút kinh nghiệm mô hình này trong đổi GPLX cũng như nhân rộng đối với các thủ tục hành chính khác trên địa bàn tỉnh, nhằm mang lại sự thuận tiện cho người dân về thời gian với chi phí thấp nhất.
Địa chỉ Zalo tiếp nhận HCC cấp độ 3 GPLX Gia Lai
                                                                                          (Tin Văn phòng- Sở GTVT Gia Lai)

Quay lại