Quay lại

THÔNG BÁO: HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH (TỪ NGÀY 03/4/2020 ĐẾN NGÀY 15/4/2020)

THÔNG BÁO: HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH (TỪ NGÀY 03/4/2020 ĐẾN NGÀY 15/4/2020)

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1045/VP-NC ngày 31/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc bảo đảm tiến độ xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành trong thời gian thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh,
Để góp phần phòng, chống dịch Covid-19, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai thông báo Hướng dẫn việc xử lý vi phạm hành chính từ ngày 03/4/2020 đến ngày 15/4/2020 như sau:


- Bộ phận xử lý vi phạm hành chính thuộc Thanh tra Sở sẽ tạm dừng tiếp xúc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân đến xử lý vi phạm hành chính trong thời gian nêu trên.
- Các tổ chức, cá nhân khi cần thiết xử lý các vi phạm hành chính liên hệ tổng đài phục vụ hành chính công tỉnh (SĐT 0269.3888.222) để được nhân viên Bưu điện hướng dẫn thủ tục xử lý và nhận kết quả xử lý tại nhà hoặc địa điểm theo yêu cầu.
- Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cá nhân, đại diện tổ chức thông tin đến Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai (qua Ông Nguyễn Minh Vũ, số điện thoại 0968.39.89.83) để được hướng dẫn và giải quyết./.
                                                                                               (Thanh tra Sở GTVT Gia Lai)

Quay lại