Quay lại

TIN THANH TRA

TIN THANH TRA

15 giờ 50 phút ngày 30/3/2020, tại đường Trường Sa, X. Ia Kênh, Tp. Pleiku, Đội TTGT số 01 kiểm tra xe đầu kéo BKS 81C-080.52 kéo sơ mi rơ moóc BKS 81R-002.65. Kết quả: Quá tải  13.760 Kg; Ngoài lập biên bản với các hành vi vi phạm: Quá tải hàng hóa theo Giấy chứng nhận kiểm định ATKT&BVMT trên 30% đến 50%; Quá tải cầu đường trên 20% đến 50%; Đội còn lập hành vi vi phạm “xe kéo theo rơ moóc, sơ mi rơ moóc mà khối lượng toàn bộ của rơ moóc, sơ mi rơ moóc vượt khối lượng cho phép kéo theo được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 30% đến 50% (tổng khối lượng toàn bộ của sơ mi rơ moóc 50.560kg; sức kéo cho phép 37.060 Kg; quá 36.4%). Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, tổng số tiền xử phạt đối với lái xe, chủ xe là 54 triệu, tước GPLX 02 tháng, phù hiệu 02 tháng;


17 giờ 00 phút ngày 30/3/2020, tại Km203+600 QL19, huyện Chư Prông, Đội TTGT số 02 kiểm tra xe đầu kéo BKS 82C-025.79 kéo sơ mi rơ moóc BKS 82R-001.72. Kết quả: Quá tải 7.500 Kg; Ngoài lập biên bản với các hành vi vi phạm: Quá tải hàng hóa theo Giấy chứng nhận kiểm định ATKT&BVMT trên 10% đến 30%; Quá tải cầu đường trên 10% đến 20%; Đội còn lập hành vi vi phạm “xe kéo theo rơ moóc, sơ mi rơ moóc mà khối lượng toàn bộ của rơ moóc, sơ mi rơ moóc vượt khối lượng cho phép kéo theo được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 10% đến 30% (tổng khối lượng toàn bộ của sơ mi rơ moóc 46.485kg; sức kéo cho phép 37.530 Kg; quá 23,8%). Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, tổng số tiền xử phạt đối với lái xe, chủ xe là 22,3 triệu, tước phù hiệu 02 tháng.
TIN-THANH-TRA-2.jpg
Về hành vi vi phạm “xe kéo theo rơ moóc, sơ mi rơ moóc mà khối lượng toàn bộ (bao gồm khối lượng bản thân rơ moóc, sơ mi rơ moóc và khối lượng hàng hóa chuyên chở) của rơ moóc, sơ mi rơ moóc vượt khối lượng cho phép kéo theo được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe”, đây là điểm mới tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019. Lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đầu kéo cần biết để thực hiện tốt các quy định khi tham gia giao thông.
Qua công tác xử lý vi phạm, lực lượng Thanh tra gặp nhiều áp lực như thường xuyên “được năn nỉ”, “nghe điện thoại của người thân”, hăm dọa, lăng mạ nhưng với tinh thần làm việc nghiêm túc, có tình có lý, tuyên truyền giải thích cặn kẽ đã mang lại hiệu quả trong công tác xử lý góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Thời gian tới, Thanh tra Sở tiếp tục triển khai nghiêm công tác kiểm soát tải trọng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 và  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Chỉ thị số 03/CT-BGTVT ngày 12/3/2020.
                                                                                            (Tin Thanh tra - Sở GTVT Gia Lai)

Quay lại