Quay lại

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỈ SỐ 15/CT-TTG NGÀY 27/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỈ SỐ 15/CT-TTG NGÀY 27/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Văn bản hỏa tốc số 2917/BGTVT-VT ngày 29/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải và Văn bản số 1878/TCĐBVN-VT ngày 30/3/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thỉ số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:


1. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thỉ số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 7/CT-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về tập trung thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh kể từ thời điểm 00 giờ 00 ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020 theo yêu cầu của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 533/SGTVT-KHTCVT ngày 27/3/2020.
2. Dừng hoạt động một số tuyến vận tải hành khách cố định từ 00 giờ 00 phút ngày 31/3/2020 cho đến hết ngày 15/4/2020 gồm: Chi tiết theo phụ lục 01 kèm theo.
3. Riêng tuyến vận tải hành khách cố định từ Gia Lai (các bến xe) đi thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng từ 00 giờ 00 phút ngày 30/3/2020 cho đến hết ngày 15/4/2020:
Hàng ngày, chỉ thực hiện 01 chuyến xe, lịch phân công chi tiết:  Chi tiết theo phụ lục 02 kèm theo.
4. Đối với hoạt động vận tải khách theo hợp đồng
Dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 09 chỗ ngồi có điểm đi/đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 00 giờ 00 phút ngày 30/3/2020 cho đến hết ngày 15/4/2020; trừ xe điều động phục vụ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động khác khi có yêu cầu của các ngành chức năng. Trường hợp đặc biệt, các đơn vị báo cáo bằng điện thoại qua Sở GTVT để kịp thời báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để xin ý kiến xem xét, giải quyết. 
Đối với các xe hợp đồng đi và đến các điểm còn lại (trừ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) khi hoạt động vận chuyển khách thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch theo các văn Sở GTVT đã hướng dẫn và khuyến cáo của Bộ Y tế, khai báo y tế.
5. Đối với hoạt động vận tải khách bằng taxi
Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo tình hình kinh doanh của đơn vị phù hợp với nhu cầu đi lại giảm hiện nay được liên tục, các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi sắp xếp, bố trí tạm thời giảm ít nhất 50% số lượng xe cho đến ngày 15/4/2020. Lựa chọn đưa vào hoạt động các phương tiện có chất lượng tốt, lái xe là người khỏe mạnh (người trẻ), có ý thức tốt trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các phương tiện hoạt động thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở và ngành y tế về phòng chống dịch.
- Không được vận chuyển khách đến/đi các vùng có dịch. Trường hợp đặc biệt, các đơn vị báo cáo bằng điện thoại qua Sở Giao thông vận tải để xem xét, giải quyết. 
- Xe chạy ngoài địa bàn của 01 huyện, thị xã, thành phố thì phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc theo hướng dẫn của Sở GTVT tại các văn bản: Công văn số 479/SGTVT-KHTCVT ngày 21/03/2020, Công văn số 497/SGTVT-KHTCVT ngày 24/3/2020.
6. Hoạt động vận tải xe buýt
- Lập đầy đủ danh sách hành khách (họ và tên, điện thoại, địa chỉ cư trú, nơi lên xe, xuống xe) đi xe để cung cấp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu; không vận chuyển hành khách không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
 - Tạm dừng tuyến xe buýt liên tỉnh Tp Kon Tum - TP Pleiku (tuyến TP Pleiku – Đức Cơ đã dừng từ ngày 28/3/2020).
7. Trường hợp Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chỉ đạo dừng khai thác tuyến thì các đơn vị thực hiện theo chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố.
8. Tất cả các chuyến xe đang khai thác đều phải đảm bảo việc vận chuyển hành khách không quá 50% sức chứa và không quá 20 người/chuyến xe, khử trùng phương tiện theo quy định; thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành chức năng.
9. Các bến xe khách thực hiện bố trí biểu đồ chạy xe điều chỉnh cho các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện.
10. Thanh tra Sở phối hợp với các ngành chức năng và đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.
11. Hiện nay các đơn vị vận tải phải thực hiện các biện pháp phòng dịch, ngừng phương tiện, lượng khách giảm, xe hoạt động phải đảm bảo việc vận chuyển hành khách không quá 50% sức chứa và không quá 20 người/chuyến xe,…Do đó, đề nghị UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ các đơn vị.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện. Tùy trường hợp cụ thể, Sở Giao thông vận tải có thể tiếp tục điều chỉnh tổ chức hoạt động vận tải hành khách cho phù hợp./.
File đính kèm: Phụ lục 1
                          Phụ lục 2
                                                      (Văn bản 549/SGTVT-KHTCVT ngày 30/3/2020 của Sở GTVT Gia Lai)

Quay lại